Pháp Tu Của Phật Làm Chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết – 2013

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Pháp Tu Của Phật Làm Chủ Sinh, Già, Bệnh Chết”,  của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, bao gồm 4 tập sách mỏng: 1. Pháp tu của Phật (từ Tứ Chánh Cần đến Tứ Niệm Xứ) – 2. Thời khóa tu tập trong thời đức Phật – 3. (Trau dồi) Tứ Vô Lượng Tâm – 4. (Niệm Phật) Tứ Bất Hoại Tịnh. Cuốn sách này xuất bản vào cuối Quý IV/2013.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN: 1- Phiên bản nguyên gốc đầy đủ, lưu hành nội bộ TVCN; 2- Phiên bản in (được Nhà Xuất bản Tôn giáo duyệt xuất bản). Phiên bản này có đôi chỗ bị chỉnh sửa và cắt bỏ so với phiên bản gốc; 3- Do đó, chúng tôi cũng đăng kèm ở đây bảng Thống kê sự sai khác giữa 2 phiên bản nói trên.

Tải về: 1- Phiên bản gốc TVCN-2013
Tải về: 2- Phiên bản in NXBTG-2013
Tải về: 3- Thống kê thay đổi

– Hình ảnh bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×