Phật Giáo Có Đường Lối Riêng – Bản Thảo (Update 18/9/2014)

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về Bản thảo cuốn sách: “Phật Giáo Có Đường Lối Riêng”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc. Cuốn sách đang trong giai đoạn xin Giấy phép xuất bản.

Tải về: Bản thảo (Phiên bản ngày 18/9/2014)

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×