Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sinh – 2011

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sinh”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý IV/2011.

Download (tải về)

– Hình ảnh bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×