Thọ Tam Quy Ngũ Giới – 2012

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về Cuốn sách: “Thọ Tam Quy Ngũ Giới”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản quý II năm 2012 tại Nhà xuất bản Tôn giáo. Cuốn sách này vốn được trích ra từ một phần của cuốn sách “Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ”.

Quý vị đọc và tải sách về ở Liên kết dưới đây:

– Ruột sách: Nhấp chuột vào đây

– Bìa sách trang 1:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×