Thông báo lỗi tạm thời – đang khắc phục (Update 09/5/2017)

0 Flares 0 Flares ×

Update 09/5/2017: 1- Các “Bài giảng tiếng” đang từ từ được đưa lên lưu trữ tại: media@tuvienchonnhu.net/Audios (nhấp chuột vào link để truy cập); 2- Còn các “Sách nói” sẽ được đưa dần lên lưu trữ tại: media@tuvienchonnhu.net/Sách_nói (nhấp chuột vào link để truy cập). Tạm thời quý phật tử và bạn đọc đã có thể truy cập vào 2 thư mục nói trên để nghe hoặc tải về, mặc dù sự sắp xếp các mục và tên file có thể sẽ còn chỉnh sửa.

Kính thưa quý phật tử và bạn đọc, trang mạng hiện tại đang bị lỗi trong hầu hết các bài đăng ở 2 mục thư viện “Bài giảng tiếng” và “Sách nói”. Lỗi không thể nghe được các tệp âm thanh.

Tu Viện chúng tôi đang khắc phục sửa lỗi này. Hy vọng việc sửa lỗi sẽ hoàn thành sớm để tiếp tục phục vụ quý bạn!

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×