Thông báo lỗi tạm thời – đang khắc phục

0 Flares 0 Flares ×

Kính thưa quý phật tử và bạn đọc, trang mạng hiện tại đang bị lỗi trong hầu hết các bài đăng ở 2 mục thư viện “Bài giảng tiếng” và “Sách nói”. Lỗi không thể nghe được các tệp âm thanh.

Tu Viện chúng tôi đang khắc phục sửa lỗi này. Hy vọng việc sửa lỗi sẽ hoàn thành sớm để tiếp tục phục vụ quý bạn!

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×