Video: Lễ tưởng niệm 2 năm Đức Trưởng lão nhập diệt

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video “Lễ tưởng niệm 2 năm Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt”, ngày 02/01/2015, tại Tu Viện Chơn Như:

Xem từ Youtube:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×