Video: Lễ tưởng niệm 4 năm Đức Trưởng lão nhập diệt

1 Flares 1 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video “Lễ tưởng niệm 4 năm Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt”, 02/01/2013 – 02/01/2017, tổ chức sáng ngày 01/01/2017 tại Tu Viện Chơn Như:

1 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 1 1 Flares ×