4 Pháp âm ý nghĩa dành cho người tại gia (bản chuyển ngữ)

Kính gửi tới quý bạn đọc 4 bài pháp âm ý nghĩa và thiết thực mà đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã thuyết giảng cho người đang sống tại gia đình về cách sống hòa hợp và yêu thương rộng lớn. Danh sách gồm có: Đạo đức nhân bản – nhân quả 2009; Cách thức tu tập tại gia; Đạo đức trong gia đình 1996; Đạo đức gia đình 2009. 

Những pháp âm này được chuyển thể sang văn bản trong dự án “Chuyển Ngữ Pháp Âm Trưởng Lão Thích Thông Lạc”. Quý vị hữu duyên có thể tham gia đánh máy pháp âm tại: https://bit.ly/CNPA-DKY

Xem thêm các bản chuyển ngữ đã xuất bạn tại: https://bit.ly/CNPA-XB

PHÁP ÂM 1: ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN – NHÂN QUẢ 2009

Nghe băng: https://youtu.be/t_ddJzf5pQg

1- Những Điều Người Cư Sĩ Cần Hiểu
2- Mục Đích Của Đạo Phật
3- Thực Hành Sống Đạo Đức Thế Nào?
4- Chương Trình Rèn Luyện Đạo Đức
5- Nguồn Gốc Bản Chất Của Con Người
6- Nhân Quả Bị Gặp Nạn Khi Cứu Người
7- Con Người Sinh Ra Từ Đâu Và Trở Về Đâu?
8- Cách Đoạn Trừ Lậu Hoặc
9- Thuyết Tiến Hóa
10- Phổ Cập Đạo Đức Trong Cả Nước
11- Nhân Nào Quả Nấy
12- Mục Đích Dùng Pháp Danh
13- Thưa Hỏi Pháp Thân Hành Niệm
14- Thọ Bát Quan Trai
15- Tại Sao Dân Số Ngày Càng Tăng?
16- Cận Tử Nghiệp
17- Tích Lũy Nghiệp Và Thường Nghiệp
18- Tu Tập Để Giảm Bớt Tham, Sân, Si
19- Ước Nguyện Và Báo Hiếu Cho Mẹ

PHÁP ÂM 2: CÁCH THỨC TU TẬP TẠI GIA

Nghe băng: https://youtu.be/OjqkhM32mcU

1- Bình Tĩnh Mọi Hoàn Cảnh, Ý Tứ Cẩn Thận Thân Khẩu Ý Trong Đời Sống Để Không Làm Khổ Mình, Khổ Người
2- Làm Hết Bổn Phận, Trách Nhiệm, Vui Vẻ Trả Nợ Nhân Quả Trong Gia Đình
3-tu Tập Và Giữ Gìn Hướng Tâm Đến Thanh Thản
4- Thầy Dạy Đi Kinh Hành, Tránh Muỗi Và Phóng Sanh
5- Chất Độc Trong Thực Phẩm Chay
6- Tu Tập Giai Đoạn Đạo Đức Giải Thoát Trong Gia Đình, Sống Trong Thiện Pháp, Thấy Nhân Quả Thiện Ác, Giữ Tâm Thanh Thản
7- Duyên Độc Thân Hướng Về Con Đường Tu
8- Sống Hiện Tại Trong Thiện Pháp Để Chuyển Hóa Ác Pháp Trong Quá Khứ – Giữ Tâm Thanh Thản
9- Tâm Không Còn Dục Và Ác Pháp, Luôn Thanh Thản, Không Có Niệm Thì Chấm Dứt Tái Sanh Luân Hồi – Bền Chí Đuổi Niệm
10- Làm Ăn Thất Bại, Thấy Nhân Quả, Tiến Tới Làm Điều Thiện, Trong Cảnh Nghèo Bố Thí Cúng Dường Phước Rất Lớn
11- Cúng Dường Bố Thí Đúng Chánh Pháp

PHÁP ÂM 3: ĐẠO ĐỨC TRONG GIA ĐÌNH 1996

Nghe băng: https://youtu.be/BROTaVI7CvA

1- Tuổi Già Chỉ Tu Pháp Xả, Tuổi Trẻ Nên Tu Có Thứ Lớp
2- Tới Tu Viện Là Đã Được Trao Quả A La Hán
3- Hiểu Sai Nên Tu Bị Ức Chế
4- Hiểu Đúng Mục Đích Pháp Thân Hành Niệm
5- Ăn Nhiều Thì Sanh Dục Nhiều
6- Tu Tập Để Người Thân Cùng Giải Thoát
7- Giúp Người Khác Bằng Cách Sống Đạo Đức
8- Tu Tại Gia Phải Khéo Léo Để Gia Đình Vui Vẻ
9- Người Muốn Xuất Gia Phải Qua Thử Thách
10- Trạng Thái Khi Tu Định Niệm Hơi Thở Sai

PHÁP ÂM 4: ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH 2009

Nghe băng: https://youtu.be/5AnGs-eYWw0

1- Định Niệm Hơi Thở
2- Tâm Bất Động Thanh Thản An Lạc Vô Sự
3- Năm Giới – Đạo Đức Nhân Bản
4- Giữ Giới Luật Nghiêm Chỉnh Để Chuyển Nghiệp
5- Thân Hành Niệm

 

XEM THÔNG TIN THÊM VỀ DỰ ÁN CHUYỂN NGỮ PHÁP ÂM

Zalo: bit.ly/tinzalo

Facebook: bit.ly/loitruonglao