Pháp âm Đường Về Xứ Phật 1990 (bản chuyển ngữ)

Đường Về Xứ Phật là tiêu đề một trong những bài Pháp sớm nhất của Trưởng lão Thích Thông Lạc với thế gian sau 10 năm chứng đạo. Đây là một bài Pháp rất quan trọng, thiết thực và có lợi ích với tất cả mọi người. Bài Pháp này hoàn toàn khác với bộ sách Đường Về Xứ Phật.

Pháp âm được chuyển thể sang văn bản trong dự án “Chuyển Ngữ Pháp Âm Trưởng Lão Thích Thông Lạc” đang được nhóm Phật tử và Tu sinh Chơn Như thực hiện từ tháng 5/2021. Dự án đã và đang chuyển thể được khoảng 150 Pháp âm trên tổng số khoảng 500 băng giảng còn lại của Trưởng lão.

Quý vị hữu duyên có thể cùng đăng ký tham gia tại: https://bit.ly/CNPA-DKY

ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT 1990 – PHẦN 1

1- Nhân Duyên Thầy Dạy Đường Về Xứ Phật
2- Đạo Phật Là Tôn Giáo Dạy Con Người Đạo Đức
3- Những Trường Hợp Lạc Nẻo Trong Đạo Phật
4- Đạo Phật Tu Tập Ngăn Chặn Ác, Tăng Trưởng Thiện
5- Muốn Tu Hành Phải Đủ Phước Duyên
6- Tích Lũy Phước Thiện Là Pháp Môn Màu Nhiệm Nhất
7- Tội Hay Phước Là Do Chính Mình Làm Ác Hay Thiện
8- Sáng Suốt Nhận Định Thiện Ác Trong Từng Hành Động
9- Ngũ Giới, Thập Thiện Là Nền Tảng Vững Chắc Để Tiến Tu
10- 20 Câu Hỏi Về Con Người
11- Thân Người Là Quả Của Hành Động Giết Hại Chúng Sanh
12- Con Người Khổ Do Thân, Khẩu, Ý Tạo Nhân Ác

ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT 1990 – PHẦN 2

1- Con Người Khổ Do Thân, Khẩu, Ý Tạo Nhân Ác
3- Giết Hại Chúng Sanh Đem Đến Hậu Quả Bi Thảm
4- Hãy Cứu Giúp Chúng Sanh Khi Hoạn Nạn
5- Bản Năng Hung Ác Từ Nhiều Đời Kiếp
6- Thiện Hữu Tri Thức, Người Quan Trọng Nhất Đời Tu
7- Người Ở Đời Chưa Có Tình Thương Chân Thật
8- Cách Tập Thương Yêu
9- Muốn Hòa Bình Thế Giới Thì Không Sát Sanh
10- Thương Yêu Bằng Hành Động Cứu Mạng Chúng Sanh
11- Thương Yêu Bằng Hành Động Hy Sinh Cứu Người
12- Thương Yêu Bằng Hành Động Nhẫn Nhục
13- Thương Yêu Bằng Hành Động Sẻ Chia
14- Giết Hại Chúng Sanh Là Tội Lỗi Nặng Nề Nhất

 

XEM THÔNG TIN THÊM VỀ DỰ ÁN CHUYỂN NGỮ PHÁP ÂM

Zalo: bit.ly/tinzalo

Facebook: bit.ly/loitruonglao

Email: cnpa.bbt@gmail.com