Cách Thức Tu Tập Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự – 25/12/2008

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy Cách Thức Tu Tập Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự“. Đây là phiên bản video năm 2015, đã được chỉnh sửa âm thanh.

Xem từ Youtube: