CẢNH GIÁC BỌN NGOẠI ĐẠO

CẢNH GIÁC BỌN NGOẠI ĐẠO 

ĐANG GANH TỊ VỚI A LA HÁN VÔ LẬU THÍCH MẬT HẠNH

Kính gửi: Vũ Đức Sỹ và nhóm phật tử chống phá Tu Viện.

Kính thưa quý vị!

Quý vị vô đây mới biết chánh pháp, học như vẹt, hiểu biết còn non mà dám ganh ghét, đố kỵ với người Viện Trưởng. Thấy người có danh, có chức, thấy cái hay không chịu học hỏi mà còn tự gây nên sự chia rẽ trong và ngoài Tu Viện. Dám đặt chuyện râu ông này cắm cằm bà kia, để làm sứt mẻ, gây ly gián, bất hòa và dìm hạ người ta.

Quý vị không tin và không tôn trọng Thầy Viện Trưởng là quyền của quý vị. Nhưng một khi quý vị đến Tu Viện mà dám chia rẽ, tự tạo phe nhóm riêng tức là đang chống lại Tu Viện, phá rối Tu Viện thì quý vị vô đây có ý nghĩa gì? Để mọi người đừng theo Tu Viện tu hành nữa chăng. Quý vị có thấy những công ty, hoặc những nơi khác, khi có người nói xấu lãnh đạo cấp trên, hoặc nói xấu Thầy, Tổ… dù đúng hay sai nhưng quý vị nói xấu để hại người ta, thì ở đó họ có chứa quý vị hay không? Vì sự an ổn cho Tu Viện, cho những người đang tu tập, Thầy buộc phải mời quý vị ra khỏi Tu viện.

Quý vị tự dưng vô đây, rồi tự động quỳ xuống xin sám hối, chứ Thầy đâu có làm phiền quý vị, hay làm điều gì cho sứt mẻ. Thầy mời quý vị cứ ngồi lên ghế để mà tự nhiên thưa hỏi, có sai lỗi gì thì tự khắc phục sửa chữa. Thầy cũng không có làm gì cho chú phải buồn phiền, mà tự động chú lại đi ganh ghét, đố kỵ, đi viết lung tung chẳng ra làm sao.

Từ đây, chú Vũ Đức Sỹ cùng với những người mà đang có ý chống phá Tu Viện. Quý vị tới đây mà không có tinh thần đoàn kết thì quý vị không hề xứng đáng để ở trong Tu Viện dù chỉ một phút giây. Thầy không chấp nhận và sẽ đuổi thẳng, mời quý vị ra liền để quý vị khỏi tạo thêm tội ác phá hoại Tu Viện, là để tránh hậu quả không tốt xẩy đến cho quý vị.

Ở đây Thầy chỉ thẳng nói thật, Thầy không cần danh lợi mà phải làm cho vừa lòng quý vị. Thầy chỉ cần những người tu tập để có đạo đức, biết nhận lỗi và sửa đổi, thà ít người mà chất lượng còn hơn là đông người mà không lợi ích gì, chỉ thêm gánh nặng cho Tu viện.

Kính chúc quý phật tử luôn sống với tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự.

Chơn Như, ngày 6/1/2024

Kính ghi

Tu Viện Chơn Như