Ảnh chụp khu Chuyên tu 2 (2012)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem những bức ảnh chụp khu Chuyên tu 2, đầu năm 2012. Khu Chuyên tu 2 nằm đối diện, phân cách với khu Chuyên tu 1 bởi một đường trục được đổ bê tông. Đường trục nằm giữa 2 khu chuyên tu rộng khoảng 3m, bắt đầu từ Cổng khu Chuyên tu và xuyên thẳng đến cuối phạm vi đất của Tu Viện. Khu Chuyên tu 2 hiện nay sử dụng làm khu Chuyên tu Nữ.

(Nhấp chuột vào ảnh để xem phóng lớn)
Đọc tiếp

Ảnh chụp khu Vườn tượng Lâm Tỳ Ni (2012)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem những bức ảnh chụp khu Vườn tượng Lâm Tỳ Ni, đầu năm 2012. Khu Vườn tượng Lâm Tỳ Ni nằm lọt giữa khu Chuyên tu Nam (Chuyên tu 1 và 1A)

(Nhấp chuột vào ảnh để xem phóng lớn)
Đọc tiếp

Ảnh chụp khu Chuyên tu 1A (2012)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem những bức ảnh chụp khu Chuyên tu 1A, đầu năm 2012. Khu Chuyên tu 1A nằm phía trước mặt lối vào khu Vườn tượng Lâm Tỳ Ni, giáp một bên với cổng sau khu Nhà Thầy. Trước đây, có lúc khu vực này được quây rào riêng, dùng làm khu Chuyên tu Nữ đặc biệt (Độc cư miên mật); còn hiện nay mở thông với khu Chuyên tu 1, sử dụng làm thành một khu Chuyên tu Nam bao bọc xung quanh khu Vườn tượng Lâm-tỳ-ni.

(Nhấp chuột vào ảnh để xem phóng lớn)
Đọc tiếp

Ảnh chụp khu Chuyên tu 1 (2012)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem những bức ảnh chụp khu Chuyên tu 1, đầu năm 2012. Khu Chuyên tu 1 nằm bao bọc xung quanh hai bên và phía sau khu Vườn tượng Lâm Tỳ Ni. Trước đây, có lúc khu vực này dùng làm khu Chuyên tu Nữ; còn hiện nay kết hợp với khu Chuyên tu 1A, sử dụng làm thành một khu Chuyên tu Nam bao bọc xung quanh khu Vườn tượng Lâm-tỳ-ni.

(Nhấp chuột vào ảnh để xem phóng lớn)
Đọc tiếp