CD-Mp3: CN25 – Pháp Tu Cho Người Cư Sĩ

Update 05/07/2018:

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề “Pháp tu cho người Cư sĩ“. Tựa đĩa này có 25 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như. Đọc tiếp

CD-Mp3: CN33 – Tu Tập Giải Thoát

Update 05/07/2018:

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề “Tu Tập Giải Thoát“. Tựa đĩa này có 18 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như. Đọc tiếp

CD-Mp3: CN19 – Mùa Xuân Vĩnh Cửu

Update 05/07/2018:

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề: “Mùa Xuân Vĩnh Cửu”. Tựa đĩa này có 24 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như. Đọc tiếp

CD-Mp3: CN06 – Được Thân Người Là Khó

Update 01/07/2018:

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề “Được Thân Người Là Khó“. Tựa đĩa này có 22 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như. Đọc tiếp

CD-Mp3: CN02 – Đạo Đức Giải Thoát

Update 01/07/2018:

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề: “Đạo Đức Giải Thoát“. Tựa đĩa này có 20 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội  bộ Tu Viện Chơn Như. Đọc tiếp

5 Bài giảng Quan trọng của Đức Trưởng Lão

Kính thưa quý phật tử và bạn đọc, qua những bức thư thưa hỏi trong thời gian gần đây, chúng tôi nhận thấy nên giới thiệu lại với các bạn 5 Bài giảng Quan trọng của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.

Trong những bài giảng này, đức Trưởng Lão chỉ dạy chúng ta những điều căn bản nhất, quan trọng nhất, để tu tập theo đạo Phật đạt được kết quả giải thoát khỏi lòng ham muốn và khổ đau, tức là khắc phục được tham ưu, làm chủ được thân tâm.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/QuanTrong/

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Đọc tiếp