Chỉ cần có tâm tàm quý (biết xấu hổ) là tu chứng đạo – Trưởng lão Thích Thông Lạc

      Hỏi: Kính thưa Thầy! Thiền sinh đang tu mà phạm nhiều lỗi lầm, phá hạnh độc cư, ăn ngủ phi thời v.v… Nếu biết hối cải với tâm tàm quý. Biết xấu hổ về lỗi lầm của mình, biết sửa đổi tâm tánh thì trên đường tu tập có gì trở ngại và có thể đạt được cứu cánh hay không? Đọc tiếp

Phương pháp tác ý trị bệnh – Trưởng lão Thích Thông Lạc

      Một người tu tập theo Phật giáo tâm không hề giao động trước các ác pháp, ngay cả trong giờ phút lâm chung cũng không sợ hãi. Cho nên bệnh đau mặc bệnh đau, sống chết mặc sống chết chỉ duy nhất biết TÂM BẤT ĐỘNG , THANH THẢN, AN LẠC, VÀ VÔ SỰ mà thôi. Do biết tâm TÂM BẤT ĐỘNG , THANH THẢN, AN LẠC, VÀ VÔ SỰ là một sự lợi ích quá lớn nên Thầy mới dạy cho quý Phật tử tác ý câu này để cứu mình ra khỏi biên khổ, nếu quý vị có lòng tin thì sẽ có lợi ích lớn cho quý vị còn không có lòng tin thì thôi. Đọc tiếp

Trích đoạn Thầy Giải đáp về nhân quả

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe các trích đoạn Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời thưa hỏi và giảng giải về Nhân quả. Các trích đoạn này chủ yếu được trích từ các bài giảng Lớp Chánh Kiến và Chánh Tư Duy. Đọc tiếp

Thầy dạy làm chủ bệnh – Dùng pháp đuổi bệnh

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về bộ bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề: “Làm chủ bệnh – Dùng pháp đuổi bệnh”. Đây là tập hợp một số trích đoạn từ các bài pháp của đức Trưởng lão có dạy cho Tu sinh và quý Phật tử cách làm chủ, vượt qua nhân quả bệnh tật.

Đọc tiếp

Tổng Hợp Bài Giảng: Thầy Dạy Phật Tử – Cư Sĩ

Kính mời quý vị nghe và tải về những bài giảng pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy quý Phật tử – cư sĩ. Các bài pháp được phân loại từng mục: Thầy dạy qua băng ghi âm, theo Giai đoạn thời gian, Những bài Tham vấn – Vấn đạo, Có Video trong Bài giảng hình, và 1 mục Chưa xác định thời gian. Tu Viện sẽ cập nhật thêm khi sưu tầm và biên tập được những bài pháp khác. Đọc tiếp

Sách: GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐỨC HIẾU SINH (3 tập)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: “GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐỨC HIẾU SINH” 3 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tập 1Tập 2Tập 3.) Đọc tiếp

Sách: GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐẠO ĐỨC LY THAM (TẬP 1)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐẠO ĐỨC LY THAM – TẬP 1“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH (TẬP 1)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH – TẬP 1“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp