Tâm thư gửi chú Đức Hải – Ngày 26/6/2020

 Kính gửi chú Đức Hải,
   Thầy đã nhận được thư và được biết chú đang trong giai đoạn Giác ngộ Chánh pháp tìm cầu giải thoát. Chú Đức Hải cứ bình tĩnh, thận trọng và chắc chắn Thầy sẽ trợ duyên hướng dẫn chú từng bước để thấy lời Đức Phật dạy: ” Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, tu tập có kết quả ngay liền”. 

Đọc tiếp

Tâm thư gửi cô Trần Thị B – ngày 24/04/2020

 Kính gửi cô Trần Thị B

      Thân người khó được. Được làm người đời nay là do đã từng giữ gìn 5 giới đức:

  1. Không sát sanh tức là Đức Hiếu Sinh, là có lòng thương yêu sự sống muôn loài.
  2. Không tham lam trộm cắp tức là Đức Ly Tham. Không những vậy còn biết cần lao, biết buông xả.
  3. Không tà dâm tức là Đức Chung Thủy, chỉ 1 vợ 1 chồng.
  4. Không nói dối tức là Đức Thành Thật.
  5. Không uống rượu, chất say nghiện ngập tức là Đức Minh Mẫn, Sáng Suốt. 

Đọc tiếp

Tâm thư gửi chú Văn Thuật – ngày 18/04/2020

Kính gửi chú Văn Thuật,

Con là Mật Hạnh, Viện Trưởng Tu viện Chơn Như.

Con nhận được bức thư chú Thuật gởi với tấm lòng chân thành tìm cầu Pháp bảo. Con xin viết đôi dòng hướng dẫn, sách tấn chú những bước đi căn bản đầu tiên của người cư sĩ cho thật vững chắc để đủ duyên chú sẽ tu tập rốt ráo thành tựu Đạo đức giải thoát, làm chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết trong đời này. Đọc tiếp

Mùa An Cư Trong Cảnh Động

Trảng Bàng, 24 – 04 – 2020

Mùa An Cư Trong Cảnh Động

Kính gửi quý Phật tử trong nước Việt Nam và Phật tử ở các nước trên thế giới.

Thời gian vừa qua đều nghe thông tin về đại dịch toàn cầu covid-19 – Corona và cũng ít nhiều tác động đến cuộc sống sinh hoạt , thân tâm của quý vị, gia đình, nơi ở hiện tại. Các câu hỏi của quý cô bác điện hay viết thư về khá nhiều nên Mật Hạnh cũng viết đôi dòng chia sẻ, tiếp sức cùng quý Phật tử ứng dụng Pháp Bảo để ngăn ác, diệt ác pháp – sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp để sanh thiện không sợ hãi virus ô nhiễm của nội tâm để giành lại chiến thắng cho bản thân trên mặt trận sinh tử của mỗi cá nhân.

Đọc tiếp

Tâm thư gửi Văn Tùng – ngày 08/08/2018

      Hỏi: “Trưởng Lão nói người tu chứng cũng như người nhập Niết bàn, tức là Trưởng lão đã bỏ báo thân này nhập diệt thì Trưởng lão vẫn biết mọi cái trên thế giới này. Hiện tại Trưởng lão đang ở trong từ trường bất động mà vẫn biết trên thế giới này được hả thầy? Không tương ưng thì làm sao mà biết được?” Đọc tiếp

Tâm thư gửi cô Nguyễn Thúy – 30/7/2018

Tu viện Chơn Như, ngày 30/7/2018.

TÂM THƯ GỬI CÔ NGUYỄN THÚY

        Trong email cô có nói: “Tôi có nghe một người thanh niên hỏi Trưởng lão là tại sao Hòa thượng Thích Minh Châu (HT TMC) lại phải bị cảnh lúc gần chết phải nằm một chổ và phải hút oxigen, và Trưởng lão có nói là tại vì HT TMC không có tu phước vô lậu nên cái nghiệp của kiếp trước đã khiến cho HT TMC phải như vậy”. Đọc tiếp

TÂM THƯ GỬI CÁC CHÁU VỀ TU VIỆN CHƠN NHƯ THAM DỰ KHÓA HỌC HÈ NĂM 2018

                                                                               Tu viện Chơn Như, mùa hè năm 2018.

TÂM THƯ

GỬI CÁC CHÁU VỀ TU VIỆN CHƠN NHƯ

THAM DỰ KHÓA HỌC HÈ NĂM 2018



Kính gửi các cháu thân thương!

Thầy rất mừng khi hay tin các cháu hướng về Tu viện Chơn như để tu học đạo đức Nhân bản – nhân quả, thay vì vui chơi đây đó sau một năm học tập trên ghế nhà trường. Đọc tiếp

TÂM THƯ NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC – 28/5/2018

Tu viện Chơn Như, ngày 25 tháng 5 năm 2018

TÂM THƯ

NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT

TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC



Kính thưa quý Phật tử:

Hướng về ngày Phật đản, chúng ta hướng về đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài là một con người có thật, được sinh ra tại Ấn Độ cũng bằng xương bằng thịt, có ngày tháng năm sinh rõ ràng, và Ngài chính là người đã tìm ra con đường làm chủ bốn nỗi khổ đau của kiếp người: sanh, già, bệnh, chết. Đọc tiếp

TÂM THƯ GỬI CÁC CỤ, CÁC BÁC ĐANG AN DƯỠNG TẠI TU VIỆN CHƠN NHƯ – 24/5/2018

                                                                       Tu viện Chơn như, ngày 24 tháng 05 năm 2018.

TÂM THƯ

GỬI CÁC CỤ, CÁC BÁC

ĐANG AN DƯỠNG TẠI TU VIỆN CHƠN NHƯ



Kính thưa các cụ, các bác:

Sau khi đến thăm các cụ, các bác ở khu An Dưỡng, lúc trở về Mật Hạnh có nhiều trăn trở suy tư, nên xin gửi đến các cụ, các bác đôi dòng tâm huyết để khích lệ các cụ, các bác hãy giữ vững niềm tin và tinh tấn tu tập. Các bác ạ, thời gian trôi qua không bao giờ trở lại, do vậy các cụ, các bác hãy quý trọng từng giây, từng phút, từng giờ, hàng ngày siêng năng tu tập, luôn sống với tâm Bất động, Thanh thản, An lạc, Vô sự để vô thường đột ngột có mất thân thì có nơi trở về bình an trong từ trường thanh thản, không còn khổ đau, làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Đọc tiếp

TÂM THƯ GỬI QUÝ PHẬT TỬ – 26/04/2018

TÂM THƯ

GỬI QUÝ PHẬT TỬ

Tu viện Chơn Như, ngày 26/4/2018

Kính gửi: Quý Phật tử trong nước và ở nước ngoài

Kính thưa quý vị: Do nhân duyên gần đây Phật tử có những điều thắc mắc, vì vậy hôm nay Mật Hạnh xin có đôi lời kính gửi đến quý vị, với niềm mong ước mọi người cùng đoàn kết, tinh tấn trên con đường tu học giải thoát, cùng hướng về từ trường tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự, của đức Phật và đức Trưởng lão Thích Thông Lạc. Đọc tiếp