Tổng hợp các sách Tu viện Chơn Như phát hành

Cập nhật: 13/09/2020 Tu viện Chơn Như phát hành Sách Tranh: Những mẫu truyện cuộc sống – Lòng yêu thương – Tập 3.

Cập nhật: 25/05/2019 Hai quyển sách Tu viện Chơn Như mới phát hành “Đạo Đức Giải Thoát” và “Hướng Dẫn Nhắc Nhở Tu Sinh“.

Cập nhật: 10/05/2019 Hầu hết các sách đã cập nhật bản Audio (sách nói) được phân đoạn theo Mục lục sách.

Kính mời quý Phật tử và quý bạn đọc tham khảo tổng hợp các tựa kinh sách mà Tu viện Chơn Như đang phát hành. Các tựa sách được sắp xếp theo thứ tự ABC và có sách nói. Quý vị nhấp chuột vào tên sách để xem sách (tập tin pdf), nghe và tải về các tập tin mp3 sách nói phân đoạn theo Mục lục. Sau cuối tên sách cũng có các liên kết để tải về tất cả các tập tin của mỗi sách nói từ Google Drive. Đọc tiếp

Sách: Hướng Dẫn Nhắc Nhở Tu Sinh

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem sách: “Hướng Dẫn Nhắc Nhở Tu Sinh”, Trưởng lão Thích Thông Lạc, Nhà xuất bản Hồng Đức, năm 2019. Nội dung sách cơ bản là từ cuốn sách “Hướng dẫn, nhắc nhở Tu sinh tu tập tại Tu Viện Chơn Như” lưu hành nội bộ trước đây. Đọc tiếp

Sách: Đạo Đức Giải Thoát

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem cuốn sách: “Đạo Đức Giải Thoát”, ghi lại Pháp âm lời dạy của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy năm 1994. Sách được NXB Hồng Đức xuất bản năm 2019. Đọc tiếp

Sách: BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013. (Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ Tại đây từ Google Drive). Đọc tiếp

Sách: ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI (2 tập)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI” – 2 tậpTrưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013. (Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ Tập 1 và Tập 2 từ Google Drive).

Đọc tiếp

Sách: ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT (10 Tập)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT” – 10 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011. 

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tập 1Tập 2, Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập 6, Tập 7, Tập 8, Tập 9, Tập 10.) Đọc tiếp

Sách: GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐỨC HIẾU SINH (3 tập)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: “GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐỨC HIẾU SINH” 3 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tập 1Tập 2Tập 3.) Đọc tiếp

Sách: GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐẠO ĐỨC LY THAM (TẬP 1)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐẠO ĐỨC LY THAM – TẬP 1“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH (TẬP 1)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH – TẬP 1“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI (2 tập)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI” – 2 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tập 1Tập 2.) Đọc tiếp

Sách: HỎI ĐÁP OAI NGHI CHÁNH HẠNH

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: HỎI ĐÁP OAI NGHI CHÁNH HẠNHTrưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011, NXB Hồng Đức – 2015.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ Tại đây từ Google Drive). Đọc tiếp