Sách: LỊCH SỬ CHÙA AM

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: LỊCH SỬ CHÙA AM“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010, 2013.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: LINH HỒN KHÔNG CÓ

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: LINH HỒN KHÔNG CÓ“. Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010, – NXB Hồng Đức – 2015.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: LÒNG YÊU THƯƠNG (2 tập)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: “LÒNG YÊU THƯƠNG” – 2 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – Tập 1-2012, Tập 2-2013.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tải về Tập 1, Tải về Tập 2.)

Đọc tiếp

Sách: MUỐN CHỨNG ĐẠO PHẢI TU PHÁP MÔN NÀO?

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: MUỐN CHỨNG ĐẠO PHẢI TU PHÁP MÔN NÀO?“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010, 2014.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO”,Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012, NXB Hồng Đức – 2015.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT (2 tập)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT” – 2 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tải về Tập 1Tải về Tập 2.)

Đọc tiếp

Sách: NHỮNG BỨC TÂM THƯ (3 tập)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: NHỮNG BỨC TÂM THƯ” – 3 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, 2014.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tải về Tập 1Tải về Tập 2Tải về Tập 3.) Đọc tiếp

Sách: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ – Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, – NXB Hồng Đức – 2015.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY (4 tập)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY” – 4 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, 2014.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tải về Tập 1Tập 2Tập 3Tập 4.)

Đọc tiếp

Sách: NHỮNG LỜI TÂM HUYẾT

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: NHỮNG LỜI TÂM HUYẾTTrưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Hồng Đức – 2015.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: PHÁP TU CỦA PHẬT LÀM CHỦ SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: PHÁP TU CỦA PHẬT LÀM CHỦ SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: PHẬT GIÁO CÓ ĐƯỜNG LỐI RIÊNG

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: PHẬT GIÁO CÓ ĐƯỜNG LỐI RIÊNG“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – Tu viện Chơn Như lưu hành nội bộ – 2015.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: SỐNG MỘT MÌNH NHƯ CON TÊ NGƯU

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: SỐNG MỘT MÌNH NHƯ CON TÊ NGƯU“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010. 

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: SỐNG MƯỜI ĐIỀU LÀNH

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “SỐNG MƯỜI ĐIỀU LÀNH”Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012, NXB Hồng Đức – 2015.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp