Sách: TẠO DUYÊN GIÁO HÓA CHÚNG SANH

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “TẠO DUYÊN GIÁO HÓA CHÚNG SANH”Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về) Đọc tiếp

Sách: THIỀN CĂN BẢN

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: THIỀN CĂN BẢN“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2014.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG (2 tập)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ Sách: “VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG” – 2 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tải về Tập 1Tải về Tập 2.)

Đọc tiếp

Sách: Thanh Quy Tu Viện Chơn Như

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem cuốn sách: “Thanh Quy Tu Viện Chơn Như”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản quý IV/2010, NXB Tôn Giáo. Đọc tiếp

9 Cuốn Sách in năm 2015 (Update 13/7/2015)

Update 13/7/2015: Bổ sung Cuốn sách “Linh Hồn Không Có” và Bộ sách: “Giới Đức Làm Người -2 tập”

Kính thưa quý phật tử và bạn đọc, từ đầu năm 2015, Tu Viện Chơn Như cộng tác với Nhà xuất bản Hồng Đức để in mới và tái bản kinh sách của Tu Viện tuân theo đúng bản gốc. Những sách tái bản được sửa bớt lỗi và chỉnh trang thêm nhằm tạo sự hấp dẫn đẹp mắt hơn so với các kỳ in trước. Tính đến giờ có 8 cuốn sách được in:

1- Lòng Yêu Thương -tập 1 (Tái bản -2015); 2- Sống Mười Điều Lành (Tái bản -2015); 3- Mười Hai Cửa Vào Đạo (Tái bản -2015); 4- Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh (Tái bản -2015); 5- Những chặng đường Tu học của người Cư sĩ (Tái bản -2015); 6- Những Lời Tâm Huyết (In mới -2015); 7- Linh Hồn Không Có (Tái bản -2015); 8-9- Giới Đức Làm Người -2 tập (Tái bản -2015).

Mời quý bạn vào các Liên kết dưới đây (tên sách), để xem chi tiết và tải về:

8-9. Giới Đức Làm Người -2 tập (Tái bản -2015)

7. Linh Hồn Không Có (Tái bản -2015)

Đọc tiếp

5 Cuốn Sách năm 2014 (Update 04/12/2014)

Xin giới thiệu với quý phật tử và bạn đọc 5 cuốn sách của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, phiên bản 2014:

1- Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? (Tái bản -07/4/2014); 2- Hướng dẫn, nhắc nhở Tu sinh tu tập tại Tu Viện Chơn Như (Nội bộ -06/5/2014); 3- Những Bức Tâm Thư -tập 3 (In mới -04/6/2014); 4- Thiền Căn Bản (Tái bản -18/8/2014); 5- Phật Giáo Có Đường Lối Riêng (Bản thảo -18/9/2014).

Mời quý bạn vào các Liên kết dưới đây (tên sách), để xem chi tiết và tải về:

5. Phật giáo có đường lối riêng (Bản thảo)

Đọc tiếp

Thông báo của Ban Kinh sách

Kính thưa quý phật tử và bạn đọc! Một cuốn sách ra đời phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều con người. Do đó, bất kỳ cuốn sách nào dù đã được xuất bản ra sách giấy vẫn có thể còn có những sai sót, nên cần được sửa chữa để các kỳ tái bản sau (nếu có) sẽ hoàn thiện hơn. Trong việc này, nếu có càng nhiều người góp sức thì sẽ càng dễ dàng và kỹ lưỡng.

Do đó, Ban Kinh sách Tu Viện Chơn Như kính mong sự cộng tác của quý phật tử và bạn đọc xa gần. Nếu quý vị nào phát hiện thấy điều gì sai sót (chính tả, văn phạm, nội dung…) trong các ấn bản của Tu Viện xuất bản từ năm 2009 trở lại đây, thì xin vui lòng gửi email góp ý vào hòm thư: kinhsach.chonnhu@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị!

Kính ghi,
Tu Viện Chơn Như

Thông tin về 2 cuốn sách “Bậc 3 Minh…” và “Cẩm nang tu học…”

Kính thưa quý phật tử và bạn đọc,

Thời gian qua, có một số phật tử và bạn đọc thắc mắc về 2 cuốn sách: 1- “Bậc 3 Minh Dạy Luyện Chánh Niệm Tỉnh Giác”, và 2- “Cẩm Nang Tu Học Tại Tu Viện Chơn Như” (Cẩm Nang Tu Phật).

Chúng tôi đã xin ý kiến Trưởng Lão liên quan đến vấn đề này, để đưa ra thông báo với quý phật tử và bạn đọc như sau:

Đọc tiếp