Video: 3 Buổi Giảng Cuối Cùng Của Đức Trưởng Lão (Cập nhật 23/12/2016)

Update 23/12/2016: Cập nhật video “Lần gặp Sau Cùng – Tu sinh Thưa Hỏi Pháp Tu”, phiên bản 12/2016.

Như quý phật tử và bạn đọc đã biết, đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt vào lúc 0 giờ ngày 02/01/2013. Cho nên, trong năm 2012 và thậm chí từ nhiều năm trước, Người đã chu đáo hoàn thành và sắp xếp những công việc quan trọng cho tương lai của Chơn Như và Phật pháp.

Năm 2012, Trưởng lão Thích Thông Lạc có 3 buổi giảng pháp cho đại chúng. Một buổi giảng nhân dịp đầu năm tiếp tăng ni và phật tử các nơi về cầu đạo. Sau đó là 2 buổi giảng dành cho tu sinh chuyên tu trong Tu Viện.

Trong 3 buổi giảng này, đức Trưởng Lão đã nhắc lại những căn bản của Phật pháp. Người cũng định hướng cho mọi người biết cảnh giác để tránh xa các Tà pháp, biết đặt lòng tin và nương tựa nơi Chánh pháp để tu hành cho có kết quả giải thoát.

Đọc tiếp

Video: Lần Gặp Sau Cùng – Tu Sinh Thưa Hỏi Pháp Tu – 30/06/2012

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video buổi giảng pháp cuối cùng cho Tu sinh của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc: Lần Gặp Sau Cùng – Tu Sinh Thưa Hỏi Pháp Tu“, ngày 30/06/2012.

Xin các bạn lưu ý, đây là buổi giảng dành riêng cho các tu sinh Chuyên tu trong Tu Viện, có những câu trả lời là dành riêng cho những tu sinh cụ thể, trong hoàn cảnh, trình độ và giai đoạn tu riêng của họ, cho nên không phải ai cũng có thể hiểu được và cũng có thể áp dụng được.

Xem từ Youtube:

Đọc tiếp

Video: Những Lời Nhắc Nhở Và Sách Tấn Tu Sinh – 24/02/2012

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Video: “Lời Nhắc Nhở Và Sách Tấn Tu Sinh”. Đây là buổi giảng ngày 24 tháng 02 năm 2012; đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy đạo, răn nhắc và trả lời câu hỏi cho các tu sinh chuyên tu tại Tu Viện Chơn Như.

Xem từ Youtube:

Đọc tiếp

Video: Khéo Tu Kẻo Phí Một Kiếp Người – 12/02/2012

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Video: “Khéo tu kẻo phí một kiếp người”. Đây là buổi giảng ngày 12/02/2012 – ngày đức Trưởng lão Thích Thông Lạc tiếp tăng ni và phật tử các nơi về cầu đạo nhân dịp đầu năm. Tại buổi giảng này, Trưởng Lão nhắc lại những căn bản của Phật pháp và trả lời các câu hỏi cho tăng ni và phật tử. Trong đó, có những câu trả lời Trưởng Lão đã thẳng thắn vạch mặt các hành động không đúng Chánh pháp, phá hoại Phật pháp.

Xem từ Youtube:

Đọc tiếp

Video: Pháp NHƯ LÝ TÁC Ý – 08/04/2010

Kính mời quý vị xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng cho quý Phật tử đề tài “Pháp NHƯ LÝ TÁC Ý” vào ngày 08 tháng 04 năm 2010, tại Tu Viện Chơn Như.

Xem từ Youtube:

Đọc tiếp

Video: Đạo Phật Là Đạo Tự Lực – 17/01/2009

Kính mời quý vị xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng về đề tài “Đạo Phật Là Đạo Tự Lực” cho quý Phật tử vào ngày 17 tháng 01 năm 2009 (nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Mậu Tý), tại Tu Viện Chơn Như.

Xem từ Youtube:

Đọc tiếp