CD-Mp3: CN41 – Tự thắp đuốc lên mà đi

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề: “Tự thắp đuốc lên mà đi”. Tựa đĩa này có 17 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như. Đọc tiếp

Bộ Bài Giảng: Lớp Chánh Kiến, Lớp Chánh Tư Duy – 2005 – 2006

Kính mời quý vị nghe và tải về bộ bài giảng “Lớp Chánh Kiến” và “Lớp Chánh Tư Duy” ghi âm lại các buổi học của Lớp Chánh Kiến và Lớp Chánh Tư Duy trong chương trình Bát Chánh Đạo được Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng dạy tại Tu viện Chơn Như, khai giảng ngày 02 tháng 11 năm 2005.

Đọc tiếp

Tổng Hợp Bài Giảng: Thầy Dạy Tu Sinh – Tu Sĩ

Kính mời quý vị nghe và tải về những bài giảng pháp âm Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy quý tu sinh – tu sĩ. Các bài pháp được phân loại từng mục theo giai đoạn thời gian và 1 mục chưa xác định thời gian. Tu Viện sẽ cập nhật thêm khi sưu tầm và biên tập được những bài pháp khác. Đọc tiếp

Tổng Hợp Bài Giảng: Thầy Dạy Phật Tử – Cư Sĩ

Kính mời quý vị nghe và tải về những bài giảng pháp âm Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy quý phật tử – cư sĩ. Các bài pháp được phân loại từng mục theo giai đoạn thời gian và 1 mục chưa xác định thời gian. Tu Viện sẽ cập nhật thêm khi sưu tầm và biên tập được những bài pháp khác. Đọc tiếp

Bộ Bài giảng: Pháp Hành (Giới Hành) – 1998

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ bài giảng Pháp hành. Đây là các file âm thanh MP3 được thâu từ bản gốc là 40 bài (20 băng Cassette), mà Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng trong Mùa An Cư năm 1998, tại Tu Viện Chơn Như.

Đọc tiếp

CD-Mp3: CN01 – Căn Bản Tu Hành Từ Thấp Đến Cao

Update 01/07/2018:

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề: “Căn Bản Tu Hành Từ Thấp Đến Cao“. Tựa đĩa này có 19 bài giảng, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như. Đọc tiếp

Một số bài giảng căn bản của Đức Trưởng Lão

Lưu ý: Thời gian này, các bạn nên dùng Trình duyệt mạng Google Chrome nếu muốn nghe trực tuyến được dễ dàng.

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về một số bài giảng căn bản của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc. Những bài giảng này được lưu trữ trên Google Drive, với định dạng âm thanh mp3.

Hiện tại chúng tôi đăng lên 6 mục. Các bạn bấm chuột vào các Liên kết dưới đây để vào nghe và tải về các bài giảng trong mỗi mục:

Đọc tiếp

CD-Mp3: CN32 – Thiền Của Đạo Phật

Update 05/07/2018:

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề: “Thiền Của Đạo Phật”. Tựa đĩa này có 27 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như. Đọc tiếp

CD-Mp3: CN30 – Tham Vấn – Mùa An Cư

Update 05/07/2018:

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề “Tham Vấn – Mùa An Cư“. Tựa đĩa này có 26 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như. Đọc tiếp

CD-Mp3: CN08 – Đường Về Xứ Phật

Update 01/07/2018:

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề: “Đường Về Xứ Phật”. Tựa đĩa này có 22 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như. Đọc tiếp