Pháp âm Đường Về Xứ Phật 1990 (bản chuyển ngữ)

Ra mắt Thư viện Đọc sách Online & Tra cứu lời Trưởng lão: ThuvienChonNhu.Net

Đường Về Xứ Phật là tiêu đề một trong những bài Pháp sớm nhất của Trưởng lão Thích Thông Lạc với thế gian sau 10 năm chứng đạo. Đây là một bài Pháp rất quan trọng, thiết thực và có lợi ích với tất cả mọi người. Bài Pháp này hoàn toàn khác với bộ sách Đường Về Xứ Phật.

Pháp âm được chuyển thể sang văn bản trong dự án “Chuyển Ngữ Pháp Âm Trưởng Lão Thích Thông Lạc” đang được nhóm Phật tử và Tu sinh Chơn Như thực hiện từ tháng 5/2021. Dự án đã và đang chuyển thể được khoảng 150 Pháp âm trên tổng số khoảng 500 băng giảng còn lại của Trưởng lão.

Quý vị hữu duyên có thể cùng đăng ký tham gia tại: https://bit.ly/CNPA-DKY

Đọc tiếp

Phóng sanh đúng Chánh Pháp

   Trích từ bộ bài giảng Pháp hành.