Chín điều cần thiết tu tập trong một ngày đêm – Lời Phật dạy

     Phật Thích Ca Mâu Ni đã cô đọng thời khóa tu tập theo: CHÍN ĐIỀU CẦN THIẾT TU TẬP TRONG MỘT NGÀY ĐÊM (để áp dụng cho cư sĩ tại gia và tu sĩ đã xuất gia). Bảng tóm lược chín điều cần tu tập như sau:

     1. Phải đầy đủ oai nghi chánh hạnh.

     2. Sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt.

     3. Chấp nhận giữ gìn giới luật.

     4. Giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý không cho dính mắc sáu trần (độc cư).

     5. Ăn uống phải tiết độ, không nên ăn uống phi thời.

     6. Ban ngày đi kinh hành hay lúc ngồi, luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp.

     7. Ban đêm canh đầu đi kinh hành hay ngồi, luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp.

     8. Ban đêm canh giữa phải nằm nghiêng chánh niệm tĩnh giác, luôn luôn phải nghĩ đến thức dậy.

     9. Ban đêm canh cuối phải thức dậy đi kinh hành hay ngồi, luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp.

——————————

(trích từ sách “Những lời tâm huyết” trang 134 – 135 của Trưởng lão Thích Thông Lạc)