GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH (TẬP 1)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH – TẬP 1“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tải về.)Quý vị vui lòng nhấn vào nút () phía bên phải của trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách phát.

Đọc sách file pdf:

https://thuvienchonnhu.net/sach/giao-an-ren-nhan-cach-lop-ngu-gioi-dao-duc-gia-dinh-tap-1

Hình ảnh Bìa sách: