GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐỨC HIẾU SINH (3 tập)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: “GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐỨC HIẾU SINH” 3 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tập 1Tập 2Tập 3.)

Quý vị vui lòng nhấn vào nút () phía bên phải của mỗi trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách phát.

1. Tập 1: Phân đoạn theo Mục lục sách

Đọc sách file pdf (tập 1):

https://thuvienchonnhu.net/sach/giao-an-ren-nhan-cach-lop-ngu-gioi-duc-hieu-sinh-tap-1

2. Tập 2: Phân đoạn theo Mục lục sách

Đọc sách file pdf (tập 2):

https://thuvienchonnhu.net/sach/giao-an-ren-nhan-cach-lop-ngu-gioi-duc-hieu-sinh-tap-2

3. Tập 3: Phân đoạn theo Mục lục sách

Đọc sách file pdf (tập 3):

https://thuvienchonnhu.net/sach/giao-an-ren-nhan-cach-lop-ngu-gioi-duc-hieu-sinh-tap-3

Hình ảnh Bìa sách: