Ảnh chụp khu Di tích Lăng mộ Trưởng lão Thích Thông Lạc

0 Flares 0 Flares ×

Đường dẫn vào xem và tải về bộ ảnh trên Google Drive: tại đây

1. Ảnh khuôn viên Khu Di tích:

2. Ảnh Bia Pháp của Phật:

3. Ảnh Bia Pháp của Trưởng Lão:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×