Ảnh khu mộ Trưởng lão và Bia đá

0 Flares 0 Flares ×

Một số hình ảnh khu các bia đá và mộ Thầy.

Đường dẫn vào xem và tải về bộ ảnh trên Google Drive: tại đây

1. Ảnh khuôn viên:

2. Ảnh Bia đá lời dạy của Phật:

3. Ảnh Bia đá những bài kệ:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×