Chân dung Trưởng lão Thích Thông Lạc

0 Flares 0 Flares ×

Một số hình chân dung, ảnh chụp của Trưởng lão Thích Thông Lạc.

Đường dẫn vào xem và tải về bộ ảnh trên Google Drive: tại đây

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×