KẺ CHIẾN BẠI

Chơn Như, ngày 8-5-2022

Kính gửi quý Tu sinh đang tu học tại Tu viện Chơn Như!

Quý vị hãy trả lời những câu hỏi dưới đây:

  1. Quý vị còn muốn tái sanh thêm một kiếp làm người nữa chăng?
  2. Quý vị thấy thời gian kiếp làm người còn dài lâu nên từ từ tu tập?
  3. Quý vị có đứng ngoài nhìn cảm thọ bệnh đau một cách bình thản? Hay chạy theo nó? Sân lên mỗi khi nó đến? Và tiếc nuối, sợ thân này chết đi?
  4. Quý vị chưa từng quán niệm chết mỗi ngày? Chưa từng thấy cái chết có thể xảy ra ngay hôm nay, lát nữa hay ngay lúc này?
  5. Quý vị có cảm nhận ý nghĩa của hai từ “Độc cư” thiêng liêng, quý giá, quan trọng cỡ nào?

Quý vị có trả lời được những câu hỏi trên? Chắc hẳn quý vị không muốn làm kẻ chiến bại trên mặt trên sinh tử luân hồi – Nhưng lại chẳng quyết tâm, nhiệt huyết, ý chí ngút ngàn làm người chiến thắng vẻ vang!

Quý vị có lòng tin đâu? Nên làm sao làm người chiến thắng được!

Nếu đặt trọn lòng tin nơi Tam Bảo thì sao quý vị còn tham đắm món ăn bất tịnh, tâm ganh tị nói xấu chia rẽ Tăng đoàn, để tâm sắc dục sai khiến kéo dài hàng giờ liền, sống qua ngày đoạn tháng ngủ nghỉ li bì ?

Nếu tin chính mình sẽ làm chủ được sống chết, thì còn đâu thời gian mà du hý vui đùa. Giành dựt từng giây, từng giây một trên mặt trận giải thoát! Có đâu lại dùng thân bất tịnh, hôi thối, nhơ nhớp này cưng chiều làm theo ý dục của nó?

Nếu tin nơi Pháp bảo thì giờ này quý vị đã hoàn thành xong 5 cuốn giáo án để đi vào nhập các định sâu hơn!? Có đâu còn lưng chừng trôi dạt bờ bên này?? Gần một năm trời rèn luyện nhân cách mà Đức lễ – Cung kính, tôn trọng không có thì quý vị có tin nơi Pháp bảo hay không thì tự quý vị xét lấy? Vậy sáu điều cung kính pháp, quý vị chẳng có được điều nào!

Và vì vậy quý vị đâu tin đức Phật, đức Trưởng lão đã đặt gánh nặng thiện pháp lên đôi vai bé nhỏ của tôi. Quý vị bỏ ngoài tai lời tôi khuyến tấn! Thôi thì tu tập giải thoát là cho quý vị! Bớt một người, nhẹ một chút!

Là một người chiến thắng không hề đơn giản!

Cứ sống theo thói quen của kẻ chiến bại thì không bao giờ nếm được mùi vị của người chiến thắng!

Kính ghi,

Tỳ kheo Thích Mật Hạnh.