Khéo Tu Kẻo Phí Một Kiếp Người – 12/02/2012

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem Video: “Khéo tu kẻo phí một kiếp người”. Đây là buổi giảng ngày 12/02/2012 – ngày đức Trưởng lão Thích Thông Lạc tiếp tăng ni và Phật tử các nơi về cầu đạo nhân dịp đầu năm. Tại buổi giảng này, Trưởng lão nhắc lại những căn bản của Phật pháp và trả lời các câu hỏi cho tăng ni và Phật tử. Trong đó, có những câu trả lời Trưởng lão đã thẳng thắn vạch mặt các hành động không đúng Chánh pháp, phá hoại Phật pháp.

Xem từ Youtube: