Lễ tưởng niệm lần 10 Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt (2-1-2023)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video “Lễ tưởng niệm 10 năm ngày đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt”, 02/01/2013 – 02/01/2023, tổ chức sáng ngày 01/01/2023 tại Tu Viện Chơn Như.

Lễ tưởng niệm lần 10 Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt (2-1-2023) – LỄ CHÍNH THỨC

Buổi chia sẻ kểt quả tu học tối 31-12 (Lễ Tưởng Niệm Lần 10)

Mời quý Phật tử cùng xem thêm nhiều bài chia sẻ khác tại đường dẫn: https://www.youtube.com/@TuVienChonNhu2/videos