LỊCH SỬ CHÙA AM

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: LỊCH SỬ CHÙA AM“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010, 2013.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.)

Quý vị vui lòng nhấn vào nút () phía bên phải của trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách phát.

Đọc sách file pdf (bản gốc TVCN):

https://thuvienchonnhu.net/sach/lich-su-chua-am

Đọc sách file pdf (bản in của nhà xuất bản Tôn Giáo):

Thống kê thay đổi giữa bản gốc TVCN và bản in của NXBTG:

Hình ảnh Bìa sách: