NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ – Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, – NXB Hồng Đức – 2015.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.)

Quý vị vui lòng nhấn vào nút () phía bên phải của trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách phát.

Sách nói phân đoạn theo Mục lục sách:

Đọc sách file pdf:

https://thuvienchonnhu.net/sach/nhung-chang-duong-tu-hoc-cua-nguoi-cu-si

Hình ảnh Bìa sách: