Những Lời Nhắc Nhở Và Sách Tấn Tu Sinh – 24/02/2012

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem Video: “Lời Nhắc Nhở Và Sách Tấn Tu Sinh”. Đây là buổi giảng ngày 24 tháng 02 năm 2012, đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy đạo, răn nhắc và trả lời câu hỏi cho các tu sinh chuyên tu tại Tu Viện Chơn Như.

Xem từ Youtube: