Một số bài giảng căn bản của Đức Trưởng Lão

0 Flares 0 Flares ×

Lưu ý: Thời gian này, các bạn nên dùng Trình duyệt mạng Google Chrome nếu muốn nghe trực tuyến được dễ dàng.

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về một số bài giảng căn bản của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc. Những bài giảng này được lưu trữ trên Google Drive, với định dạng âm thanh mp3.

Hiện tại chúng tôi đăng lên 6 mục. Các bạn bấm chuột vào các Liên kết dưới đây để vào nghe và tải về các bài giảng trong mỗi mục:

1- Pháp thoại -select1

2- Pháp thoại -select2

3- Quy y – trị bệnh

4- Trưởng lão dạy phật tử Hà Nội – Châu Đốc 15/02/2009

5- Trưởng lão dạy phật tử Quảng Bình – Cần Thơ 31/5/2008 -select1

6- Trưởng lão dạy phật tử Quảng Bình – Cần Thơ 31/5/2008 -select2

(Sáu mục này có thể ghi vào 2 đĩa CD: riêng mục 1 hết 1 CD, còn 5 mục bên dưới đủ trong 1 CD nữa)

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×