Tổng Hợp Bài Giảng: Thầy Dạy Phật Tử – Cư Sĩ

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý vị nghe và tải về những bài giảng pháp âm Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy quý phật tử – cư sĩ. Các bài pháp được phân loại từng mục theo giai đoạn thời gian và 1 mục chưa xác định thời gian. Tu Viện sẽ cập nhật thêm khi sưu tầm và biên tập được những bài pháp khác.

Các tập tin định dạng MP3, được lưu trữ trên Google Drive. Quý vị nhấn vào nút bên phải tên mỗi bài để tải về hoặc tải về toàn bộ Tại đây.

(Quý vị có thể nhấn vào nút “Toggle Playlist” () phía dưới bên trái của mỗi trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách bài giảng). 

1. Giai đoạn từ năm 2000 trở về trước:

2. Giai đoạn 2001 – 2003:

3. Giai đoạn 2004 – 2007:

4. Giai đoạn năm 2008:

5. Giai đoạn năm 2009:

6. Giai đoạn năm 2010:

7. Giai đoạn 2011 – 2012:

8. Chưa xác định thời gian:  

Một số từ viết tắt:

Bất Động
BQTBát Quan Trai
HN Hà Nội
NmNam
NQNhân Quả
NuNữ
PGPhật Giáo
SGBCSanh, Già, Bệnh, Chết
THNThân Hành Niệm
TNXTứ Niệm Xứ
TSTu Sinh
TTADTrung Tâm An Dưỡng
TVCNTu Viện Chơn Như

 

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×