Tổng Hợp Bài Giảng: Thầy Dạy Phật Tử – Cư Sĩ

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý vị nghe và tải về những bài giảng pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy quý Phật tử – cư sĩ. Các bài pháp được phân loại từng mục: Thầy dạy qua băng ghi âm, theo Giai đoạn thời gian, Những bài Tham vấn – Vấn đạo, Có Video trong Bài giảng hình, và 1 mục Chưa xác định thời gian. Tu Viện sẽ cập nhật thêm khi sưu tầm và biên tập được những bài pháp khác.

Các tập tin định dạng MP3, được lưu trữ trên Google Drive. Quý vị nhấn vào nút bên phải tên mỗi bài để tải về hoặc tải về toàn bộ Tại đây.

(Quý vị có thể nhấn vào nút “Toggle Playlist” () phía dưới bên trái của mỗi trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách bài giảng). 

1. Thầy dạy qua băng ghi âm:

2. Giai đoạn năm 2007 trở về trước:

3. Giai đoạn năm 2008:

4. Giai đoạn năm 2009:

5. Giai đoạn năm 2010:

6. Giai đoạn năm 2011 – 2012:

7. Có video trong Bài giảng hình: [Xem thêm Bài giảng hình (Video)]

8. Những bài Tham vấn – Vấn đạo:

8a. 2001 – Tham vấn – Nhóm Phật tử về thăm quê hương:

8b. 2002 – Tham vấn – Nhóm thầy Chơn Giác:

8c. Thầy dạy nhóm Thanh niên Hà Nội năm 2009:

8d. 2009 – Phật tử Đà Lạt và Quy Nhơn tham vấn:

8e. Thầy dạy nhóm Thanh niên Hà Nội năm 2010:

8f. Anh Vũ tham vấn:

9. Chưa xác định thời gian:

Một số từ viết tắt:

Bất Động
BQTBát Quan Trai
HN Hà Nội
NmNam
NQNhân Quả
NuNữ
PGPhật Giáo
SGBCSanh, Già, Bệnh, Chết
THNThân Hành Niệm
TNXTứ Niệm Xứ
TSTu Sinh
TTADTrung Tâm An Dưỡng
TVCNTu Viện Chơn Như

 

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×