Tổng Hợp Bài Giảng: Thầy Dạy Tu Sinh – Tu Sĩ

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý vị nghe và tải về những bài giảng pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy quý tu sinh – tu sĩ. Các bài pháp được phân loại từng mục: Thầy dạy qua băng ghi âm, Tham vấn, theo Giai đoạn thời gian, và 1 mục Chưa xác định thời gian. Tu Viện sẽ cập nhật thêm khi sưu tầm và biên tập được những bài pháp khác.

Các tập tin định dạng MP3, được lưu trữ trên Google Drive. Quý vị nhấn vào nút bên phải tên mỗi bài để tải về hoặc tải về toàn bộ Tại đây.

(Quý vị có thể nhấn vào nút “Toggle Playlist” () phía dưới bên trái của mỗi trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách bài giảng). 

1. Thầy dạy qua băng ghi âm:

2. Những bài Tham vấn – Vấn đạo:

2a. 2000-Sư Tuệ Tĩnh – Phước Nhẫn vấn đạo:

2b. 2002-Sư Tuệ Tĩnh – Phước Nhẫn vấn đạo:

2c. 2005-Tham vấn mùa An cư:

2d. Sư Giác Nhẫn tham vấn:

2e. Sư Phước Nhẫn vấn đạo:

3. Giai đoạn từ năm 2007 trở về trước:

4. Giai đoạn năm 2008:

5. Giai đoạn năm 2009 – 2010:

6. Giai đoạn năm 2011 – 2012:

7. Chưa xác định thời gian:  

Một số từ viết tắt:

Bất Động
NmNam
NuNữ
TNXTứ Niệm Xứ
TSTu Sinh
TTADTrung Tâm An Dưỡng
TVCNTu Viện Chơn Như
0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×