Tổng hợp các Pháp âm (Audio) và các đĩa CD-DVD-MP3 lưu hành nội bộ TVCN

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về các Pháp âm và các đĩa CD-Mp3 tổng hợp các bài giảng của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như, ở các đường Link (tên đĩa) dưới đây:

1. CN01 – Căn bản tu hành từ thấp đến cao – CD-MP3

2. CN02 – Đạo đức giải thoát – CD-MP3

3. CN06 – Được thân người là khó – CD-MP3

4. CN07 – Đường lối và mục đích tu hành của TVCN – CD-MP3

5. CN08 – Đường về xứ Phật – CD-MP3

6. CN09 – Giải đáp nhân quả – Tam quy Ngũ giới – Thọ Bát Quan trai – CD-MP3

7. CN10 – Giáo án & Pháp hành – DVD-MP3:

   a. Bộ Bài Giảng: Giáo Án – Đường Lối Tu Tập Của Đạo Phật – 1997

   b. Bộ Bài giảng: Pháp Hành (Giới Hành) – 1998

8. CN17 – Lớp chánh kiến & Chánh tư duy (2005) – DVD-MP3

9. CN19 – Mùa xuân vĩnh cửu – CD-MP3

10. CN25 – Pháp tu cho người Cư sĩ – CD-MP3

11. CN30 – Tham vấn – Mùa an cư – CD-MP3

12. CN32 – Thiền của Đạo Phật – CD-MP3

13. CN33 – Tu tập giải thoát – CD-MP3

14. CN34 – Làm chủ bệnh – Dùng phương pháp đuổi bệnh – CD-MP3

15. CN41 – Tự thắp đuốc lên mà đi – CD-MP3

16. Thầy dạy cho Phật tử – Cư sĩ

17. Thầy dạy cho Tu sinh – Tu sĩ

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×