Video: Không Diệt Ý Thức, Dùng Ý Thức Làm Chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết – 15/11/2008

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy bài pháp: Không Diệt Ý Thức, Dùng Ý Thức Làm Chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết“. Đây là phiên bản video năm 2015, đã được chỉnh sửa âm thanh.

Xem từ Youtube:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×