Năm Giới – Thiện Pháp Của Con Người – 28/01/2009

Kính mời quý vị xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng về “Năm Giới – Thiện Pháp Của Con Người” cho quý Phật tử vào ngày 28 tháng 01 năm 2009 (nhằm ngày mồng 3 Tết Kỷ Sửu), tại Tu Viện Chơn Như.

Xem từ Youtube: