Video: Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc Và Vô Sự – 17/02/2010

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý vị xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng về đề tài “Tâm Bất Động – Thanh Thản – An Lạc – Vô Sự” cho quý Phật tử vào ngày 17 tháng 02 năm 2010 ( mồng 4 Tết năm Canh Dần), tại Tu Viện Chơn Như.

Xem từ Youtube:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×