Video: Lớp Chánh Kiến năm 2005 (phần 2)_Trưởng lão Thích Thông Lạc

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Video: “Lớp Chánh Kiến năm 2005 (phần 2)”. Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng dạy lớp Chánh kiến vào ngày 02/11/2005 (01-10 Ất Dậu) tại tu viện Chơn Như.

1. Phần 2.1:

 

2. Phần 2.2:

 

3. Phần 2.3:

 

4. Phần 2.4:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×