Video: Làm chủ sự sống chết theo pháp tu của đạo Phật – Trưởng lão Thích Thông Lạc (Trích Lớp Chánh Kiến 2005-2006)

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem video trích đoạn bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy làm chủ sự sống chết như thế nào theo pháp tu nguyên thủy của đạo Phật trong lớp Chánh Kiến năm 2005-2006.

Xem từ Youtube:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×