Lễ tưởng niệm 1 năm ngày đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt 02/01/2013 – 02/01/2014

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video “Tưởng niệm 1 năm Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt”, 02/01/2013 – 02/01/2014, tổ chức tối ngày 01/01/2014 tại Tu Viện Chơn Như: