Video: Lễ tưởng niệm 5 năm Đức Trưởng Lão nhập diệt

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video “Lễ tưởng niệm 5 năm Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt”, 02/01/2013 – 02/01/2018, tổ chức sáng ngày 01/01/2018 tại Tu Viện Chơn Như:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×