Đạo Đức Giải Thoát

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem cuốn sách: “Đạo Đức Giải Thoát”, ghi lại Pháp âm lời dạy của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy năm 1994. Sách được NXB Hồng Đức xuất bản năm 2019.

https://thuvienchonnhu.net/sach/dao-duc-giai-thoat

– Ruột sách:

– Trang bìa:

– Trang lưu chiểu:

– Pháp âm: