Những mẫu truyện cuộc sống – Lòng Yêu Thương – Tập 2

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách tranh “Những mẫu truyện cuộc sống – Lòng Yêu Thương – Tập 2” của Tu Viện Chơn Như, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản tháng 12 năm 2018.Tải về