Những mẫu truyện cuộc sống – Lòng Yêu Thương – Tập 3

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách tranh “Những mẫu truyện cuộc sống – Lòng Yêu Thương – Tập 3” của Tu Viện Chơn Như, Nhà xuất bản Hồng Đức, in xong tháng 09 năm 2020.Tải về