Tâm thư gửi chú Đức Hải – Ngày 26/6/2020

 Kính gửi chú Đức Hải,
   Thầy đã nhận được thư và được biết chú đang trong giai đoạn Giác ngộ Chánh pháp tìm cầu giải thoát. Chú Đức Hải cứ bình tĩnh, thận trọng và chắc chắn Thầy sẽ trợ duyên hướng dẫn chú từng bước để thấy lời Đức Phật dạy: ” Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, tu tập có kết quả ngay liền”. 

  1, Năm nay chú 29 tuổi, đủ chín chắn về đời nhưng là những bước chân đầu tiên vào đạo. Chú cứ yên tâm làm tròn trách nhiệm với gia đình, vợ và con nhỏ nhưng không có nghĩa là mất thời gian, không tu tập được. Chú đã gieo duyên chánh pháp từ xưa, nay tìm lại nhưng nếu sớm hơn thì đâu có con nhỏ. Đó chính là nhân quả trả vay, vay trả chú hãy vui vẻ, hoan hỷ, chấp nhận nhân quả để ứng dụng Đạo Đức Giải Thoát mà chuyển đổi nhân quả đến khi tròn trách nhiệm. Nhờ vậy, con đường tu tập có căn bản, mới dễ dàng.
  2, Thầy sẽ gửi cho chú cuốn sách đạo đức giải thoát. Trong đó có Pháp hành về hơi thở rất đầy đủ và chi tiết. Chú cứ làm theo lời dạy tu tập đến đau lại trực tiếp thưa hỏi. Mật Hạnh sẽ trợ duyên cho chú.
  3, Tâm là sáu cái biết của: Mắt, Tai, Mũi, Miệng, Thân, Ý. Chú tìm đọc Tâm thư của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc trả lời cho ” Huệ Vân vấn đạo”- tựa đề, tâm và ý thức sẽ rõ.
  4, Thầy khuyên chú nên hoàn thiện nhân quả. Dù cho chú có sống đạo đức tốt và thuyết phục vợ con trên giấy tờ nhưng nhân quả còn đó làm sao yên ngồi tu tập được. Nếu đủ dũng mãnh, tinh tấn và quyết tâm như cuốn Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống dạy thì người sống đúng giới luật được gọi là Thánh Cư Sĩ đâu hẳn là người xuất gia.
   5, Chú ở Hà Nội có thể hỏi cô Tâm Như tri kiến và tu tập xả tâm cho tốt.
   6, Người ta chứng hoàn toàn như Đức Trưởng Lão đến nay thì chưa. Những người sống đúng đức hạnh và giải thoát từng phần thì đã có. Chú cứ siêng năng, tinh cần Ngăn Ác, Diệt Ác Pháp, Sanh Thiện, Tăng Trưởng Thiện Pháp đúng lộ trình thì nhân quả thiện dẫn dắt chú gặp và tương ưng với thiện tri thức để tu học tiến bộ.
   Kính chúc chú Đức Hải và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, luôn sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự.
 
Kính ghi,
         
Tỳ kheo Thích Mật Hạnh

———————————————–

Thư chú Đức Hải gửi Tu Viện: