Tâm thư gửi chú Văn Thuật – ngày 18/04/2020

Kính gửi chú Văn Thuật,

Con là Mật Hạnh, Viện Trưởng Tu viện Chơn Như.

Con nhận được bức thư chú Thuật gởi với tấm lòng chân thành tìm cầu Pháp bảo. Con xin viết đôi dòng hướng dẫn, sách tấn chú những bước đi căn bản đầu tiên của người cư sĩ cho thật vững chắc để đủ duyên chú sẽ tu tập rốt ráo thành tựu Đạo đức giải thoát, làm chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết trong đời này.

Trước hết chú đọc cuốn Thọ Tam Quy Ngũ Giới và cuốn Sống Mười Điều Lành, và chú cần biết 6 nghề không nên làm:

  1. Săn bắn.
  2. Chài lưới.
  3. Buôn bán thịt chín.
  4. Buôn bán thịt sống.
  5. Buôn bán rượu.
  6. Buôn bán người.

Nếu chú có làm nghề nghiệp nào để sinh sống như 1 trong 6 nghề trên thì lập tức ngưng ngay dừng lại, từ bỏ chuyển đổi tìm sang nghề lành.

Kế đến chú ăn uống bằng tình yêu thương sự sống muôn loài vì chúng cũng bình đẳng như sự sống chính thân ta. Nếu có cho tiền bao nhiêu cũng không ăn thịt chúng sanh, có thèm khát nghiệp lực như thế  nào cũng phải dùng pháp quán từ bỏ dục ác, chỉ ăn chay ngày 3 bữa đúng giờ!

Tiếp đến mỗi tháng chú Thuật chọn lấy 1 ngày để thọ Bát quan tri giới, 1 ngày 1 đêm  sống như đức Phật và đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.

Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, chú luôn sống trong chánh niệm tỉnh thức trên thân, khẩu, ý. Làm gì biết làm việc đó, rõ ràng cụ thể để ly tham sân si. Nếu tư duy là niệm ác thì ngưng ngay trong ý đó. Nếu là niệm thiện thì hãy biến thành hành động, lời nói miễn là không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

VD: Làm gì cũng Như Lý Tác Ý: Quét nhà tôi biết tôi quét nhà, Ăn cơm tôi biết tôi ăn cơm, Lái xe cẩn thận tôi biết tôi đang lái xe, …v.v…

Làm cái gì luôn nhớ  Như Lý Tác Ý chính là Thiền Xả Tâm, là Thiền Căn Bản, Thiền trong mỗi phút giây, Thiền trong cuộc sống hàng ngày, Thiền Ngăn ác, Diệt ác, Sanh thiện, Tăng trưởng thiện.

Cuối ngày hay đầu giờ sáng chú dành 30 phút tu tập Định Sáng Suốt để sống với Tâm Bất động – Thanh thản – An lạc – Vô sự.

Trong quá trình thực hành có gì chưa rõ chú cứ thưa hỏi hay về Tu viện, trực tiếp con sẽ hướng dẫn cụ thể hơn.

Chú có niềm tin và quyết tâm tu tập, Mật Hạnh sẽ hướng dẫn chú đến nơi đến chốn như những gì đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã hướng dẫn cho Mật Hạnh ngày xưa, để chú đạt được sự giải thoát ngay trong hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy tu tập kết quả ngay liền.

Kính chúc chú Thuật luôn mạnh khỏe, vô sự.

Kính ghi,

Mật Hạnh

———————————

Thư chú Thuật gửi Tu Viện: