Tâm thư: Làm Chủ Sanh Y

Chơn Như, 17-01-2024

Kính gửi quý vị Phật tử,

Câu hỏi của Phật tử: Số tài khoản 285 704 070 005 118, Ngân hàng HD Bank, đây có phải là số tài khoản của Thầy Viện Trưởng hay không? Tỳ kheo họ Thích sao lại có tài khoản ngân hàng?


Trả lời: Đúng vậy, đây là số tài khoản mang tên của Thầy Viện Trưởng. Đó là tài khoản của toàn Nhân Loại. Tất cả mọi người trên hành tinh này đều có quyền được biết đến Pháp Bảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để nghiên cứu và học tập Nền Đạo Đức Nhân Bản – Nhân Quả của loài người.

Hiện nay, kinh sách – Pháp Bảo đã và đang được lan tỏa đến khắp mọi nơi. Đã có rất nhiều quý Phật tử sau khi áp dụng Đạo Đức thì cuộc sống đã có nhiều lợi ích tốt đẹp. Họ như những người đuối nước bắt gặp được phao. Cuộc sống trở nên bình an, gia đình hạnh phúc và sung sướng hơn, không gì có thể so sánh được. Từ đó, với Lòng Yêu Thương cao thượng ban rải đến với tất cả mọi người và muôn loài chúng sanh trên hành tinh này.

Với lòng biết ơn sâu sắc nơi Ba Ngôi Tam Bảo, nhiều quý Phật tử trong và ngoài nước đã thành tâm cung kính, xin được dâng lên cúng dường Đức Thầy Viện Trưởng để hộ trì và lan tỏa chánh Pháp mãi được trường tồn, hưng thịnh để cứu khổ cho hết thảy chúng sanh. Do khoảng cách xa xôi, chưa đủ điều kiện để về Tu Viện tri ân và được trực tiếp cúng dường lên Đức Thầy Viện Trưởng, nên mong muốn xin được gửi tịnh tài để cúng dường lên Thầy – Bậc A La Hán Tâm Vô Lậu Giải Thoát.

Thực hiện tâm nguyện của Đức Trưởng lão, sau này Pháp Bảo của Phật sẽ được xây dựng là một Thư Viện Pháp Bảo. Thư Viện Nghiên Cứu Phật học là một Viên Ngọc Sáng, Viên Ngọc Đạo Đức cho toàn nhân loại học tập để áp dụng vào trong đời sống. Đến nay, đã có những duyên lành để tiếp tục xiển dương nền Đạo Đức cho loài người. Thầy ghi nhận tấm lòng tốt của quý vị khắp muôn nơi, đã bao ngày đêm lao động, chắt chiu với tâm nguyện mong muốn cho Thư Viện Pháp Bảo được ra đời càng sớm càng tốt, mang lại lợi ích cho thế gian này.

Với quyết tâm làm chủ Sanh Già Bệnh Chết, Thầy đã buông xả sạch không còn dính mắc các pháp thế gian. Thầy bước vào giai đoạn nhập thất tu hành 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Thầy bước ra đứng trên đầu nhân quả, vượt trên nhân quả. Tiền tài, danh lợi không còn cám dỗ, sai khiến và chi phối Thầy được nữa. Thầy đã thấu suốt nhân quả thiện ác. Thầy đem tịnh tài của người đàn na thí chủ cúng dường để phát triển nền Đạo Đức cho toàn nhân loại. Thầy không sử dụng tiền của một cách riêng tư cá nhân. Thầy không mua sắm những điều xa hoa phung phí, chẳng lợi ích. Cuộc đời Thầy chỉ ăn ngày có một bữa nuôi thân thì Thầy còn cần tiền bạc cho mình để làm gì? Ngay cả ăn uống Thầy cũng chẳng tham thích, Thầy xem thực phẩm như thuốc trị bệnh đói, cần phải sử dụng để nuôi sống thân mạng mà thôi. Cũng vậy, Thầy xem tiền bạc cũng như là thuốc để chữa bệnh Thiếu Đạo Đức cho người hiện nay. Đó là Lòng Yêu Thương rộng lớn của Thầy.

Tất cả tiền bạc của Phật tử cúng dường, Thầy đều ghi nhận, chứng minh và bàn giao cho những người cư sĩ. Phần nào lo chi trả điện nước, phần nào lo sinh hoạt ăn uống, phần nào lo in ấn kinh sách Đạo Đức, và phần nào để chuẩn bị cho việc xây cất Thư Viện v.v. Vậy mà có những kẻ đạo đức làm người còn chưa trọn, mà lại đi chống đối, bài bác, lời ra tiếng vào thiếu sự tìm hiểu rõ ràng. Quý vị đang bị đồng tiền che mắt mà sinh tâm Tham bất thiện, ganh ghét, đố kị. Thầy không có làm gì trái với Đạo Đức. Thầy không xây chùa to tháp lớn. Thầy không ăn ngày hai ba bữa phi thời. Thầy không mua y áo sang đẹp. Thầy không làm giàu cho gia đình, dòng họ. Thầy cũng không bày vẽ chuyện mê tín lạc hậu, cúng bái, cầu siêu để làm hao tài tốn của một cách nhảm nhí, vô ích v.v. Ngược lại, Thầy còn đem lại lợi ích rất lớn cho toàn nhân loại. Thầy luôn luôn nói thẳng, sống thật, trước mặt cũng như sau lưng, lúc nào Thầy cũng công minh chánh trực.

Khi xưa, Đức Trưởng lão còn tại thế, có rất nhiều Phật tử ở mọi miền được về đây nghe Ngài thuyết giảng. Sau đó, họ đã quỳ xuống, hai tay thành tâm cung kính dâng lên xin được cúng dường tịnh tài, kính mong Đức Trưởng lão chứng minh. Ngài cảm ơn lòng tốt của các con, nhận để lo cho đời sống của mọi người ở trong Tu Viện, để gieo duyên cho các con sau này được về đây để mà tu tập, giải thoát như Ngài.

Thế mà, có những kẻ ở trong, ngoài Tu Viện về đây ăn cơm, xin thỉnh Pháp Bảo cũng từ Tu Viện để đem về nhà tu học đạo đức. Quý vị chẳng có hết lòng biết ơn, mà còn nói Thầy nhận tiền là không đúng. Thử hỏi, nếu quý vị không có sách của Đức Trưởng lão để soi đường chỉ lối, thì giờ này quý vị còn đang tạo nghiệp ác chừng nào? Đang trôi dạt ở tận nơi đâu? Xin quý vị hãy tự suy ngẫm lại.

Đời khổ phần nhiều là do lòng tham. Vì tham tiền, mà làm đủ điều tội lỗi: Cướp của, hiếp dâm, buôn gian bán lận, kiếm tiền trên xương máu của các loài chúng sanh. Còn tệ hơn nữa, đó là những cuộc chiến tranh đẫm máu, con người giết hại lẫn nhau cũng chỉ vì tiền tài, danh vọng, v.v.. Khi quý vị chưa làm chủ được tâm tham muốn của mình, thì tiền tài, vật chất không chừng quý vị sẽ bị nó chi phối, bị nó sai bảo mà tạo biết bao nhiêu điều tội lỗi cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh.

Còn Thầy Viện Trưởng, Đức Thầy lấy đó làm những điều lợi ích cho con người để mọi người có sách Đạo Đức để mà tu học. Thầy mong rằng trên thế gian này, ai ai cũng có Đạo Đức. Được như vậy thì cuộc sống làm sao có những hành động ác độc, gây đau khổ và sợ hãi cho nhau. Có đúng vậy không, quý vị?

Thôi thì thời nào cũng vậy. Chánh Pháp làm sao không bị tà giáo, ngoại đạo ganh ghét, phá hoại. Quý vị muốn phá, đó là chuyện của quý vị. Quý vị đi xúi đừng có cúng dường cũng là chuyện của quý vị. Quý vị cứ tự suy xét, thấy lợi ích cho mình, cho người, cho con cháu, cho ông bà cha mẹ, cho thế hệ mai sau thì hãy cúng dường, bằng không thì thôi. Thầy cũng chẳng kêu gọi, khuyên góp của cá nhân hay tập thể nào. Quý vị tin Thầy đang làm lợi ích cho nhân loại thì chung tay góp sức. Quý vị tin Thầy thì về đây tu học, còn không thì cứ thản nhiên mà tu học nơi khác, thầy khác. Chứ quý vị ăn cơm của Tu Viện, thỉnh sách cũng của Tu Viện mà đi nói xấu, chỉ trích, đâm thọc và chia rẽ Tu Viện thì Thầy sẽ mời ra và đuổi thẳng để không làm hao tốn, mang nợ mồ hôi, công sức của người đàn na thí chủ. Quý vị sống tốt thì quý vị hưởng, quý vị làm ác thì quý vị chịu. Nhân quả rất công bằng và công lý. Quý vị hãy tự xét lại đời sống thuận nghịch của chính bản thân để rồi tự thấy được nhân quả luôn luôn rất rõ ràng.

Kính chúc tất cả quý tu sinh, Phật tử luôn sống với tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.

Kính ghi,

Tu Viện Chơn Như