ĐỪNG VÌ DANH LỢI CÁ NHÂN MÀ LÀM MẤT ĐI CHÁNH PHÁP THÊM LẦN NỮA

Mùa hè, ngày 27 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Các giảng viên và các học viên trong các lớp Đạo đức.

Danh lợi giết chết đường tu!

Bản ngã, danh vọng đáng thương thay

Danh đời, danh đạo cứ ôm vào

Mượn đạo tạo đời thêm dục lạc

Nghiệp duyên nhân quả sẽ dẫn  đi

Vô thường tới thăm còn gò đất

Nghiệp kia tương ưng theo tà pháp

Luân hồi sáu nẻo không lối thoát

Uổng kiếp làm người, vì lợi danh!

Giảng sư quên mất đời độc cư

Độc bộ độc hành về xứ Phật. 

Đức Phật đã để lại nền đạo đức Nhân bản – Nhân quả và được đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc triển khai qua 5 cuốn Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Hiếu Sinh, Đức Ly Tham, Đạo Đức Gia Đình. Qua các đáp án, đức Trưởng Lão luôn luôn nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh rất nhiều lần: ai ai cũng cần phải học đạo đức, người người học đạo đức, nhà nhà học đạo đức, từ trẻ đến già, nam nữ mọi lứa tuổi,  cả những tù nhân …v.v

Ông bà có học tập đạo đức làm gương hạnh giải thoát cho con cháu; vợ chồng học tập ứng dụng vào cuộc sống ứng xử với đồng nghiệp, hàng xóm, láng giềng, biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau và dạy bảo con cái;  các cháu bé sẽ là THẦN ĐỒNG VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC trong hiện tại và tương lai nếu được sự rèn giũa của cha mẹ, anh chị, ông bà những người đang học đạo đức.

Trước thực trạng đạo đức xuống cấp quá trầm trọng, con cháu chúng ta đang gánh chịu những hậu quả nặng nề từ thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, ác pháp bủa vây. Nên các lớp học đạo đức ra đời là tín hiệu đáng mừng, đáng khen ngợi cho những ai thấy tầm quan trọng lớn lao của đức hiếu sinh – lòng yêu thương phủ trùm vạn hữu, không còn chỗ nào mà ngăn cách lòng yêu thương ấy. Lòng yêu thương ấy đi đến đâu là ác pháp tham, sân, si tan biến sạch. Với lòng yêu thương ấy, ai ai cũng kính trọng như ai. Như ông Phú Lâu Na thương người chửi ông, đánh ông; như đức Phật thương tất cả chúng sanh như đứa con trai một La Hầu La; như đức Trưởng Lão thương yêu bình đẳng không bỏ sót một ai, một sự sống nào.

Rèn nhân cách là vậy, và đã có nhiều kết quả lợi ích thiết thực. Nhiều mối quan hệ thù hằn, ganh ghét đã được hóa giải, những lỗi lầm đã được khắc phục sửa sai. Các học viên và giảng viên đã trưởng thành lên từ các nhóm học và ứng dụng vào cuộc sống chuyển đổi chùm nhân quả gia đình, bản thân mang lợi ích cho xã hội. Nhờ đó làm tiền đề xả cho sự xả tâm sâu hơn. Giới luật là Thiền định (Lá thư của mẹ – Đức Hiếu Sinh tập 2).

Học đạo đức tốt là vậy, tuy nhiên có không ít học viên và giảng viên có ý muốn riêng, mưu cầu danh lợi cá nhân. Thay vì xây dựng nền đạo đức Nhân bản – Nhân quả thì quý vị đi xây dựng danh vọng, tổ nhóm, phe phái. Trước mặt thì học đạo đức, sau lưng thì nói xấu tan nát đủ đường, đánh mất đức hiếu sinh khẩu hành, chỉ còn là ác ngữ, ác khẩu, ác tri thức như người thế tục. Vậy là quý vị chưa thông suốt đường đi lối về của nhân quả??

Quý vị có thể làm giảng viên đứng lớp nhưng chưa hiểu thấu các cấp độ bài học, chưa quyết tâm, quyết tử ứng dụng vào  cuộc sống hàng ngày thì làm sao hiểu vị giải thoát của đức hiếu sinh, đức ly tham, đạo đức gia đình!! Nếu đã thấm nhuần từng gương hạnh đạo đức trong các câu chuyện, các đáp án mà còn có thể mở miệng đi nói xấu gây chia rẽ, ly gián phân chia thì quý vị tin nhân quả ở chỗ nào? Tin đức hiếu sinh chỗ nào?

Học một nơi

Hành một ngả

Chỉ thấy ma

Sao thấy Phật.

Quý vị an tâm, nhân quả  công bằng từng sát na. Quý vị cứ làm ác đi, cứ nói xấu, cứ nghĩ ác cho người đi. Rồi quý vị sẽ thấy! Nhân quả của chính quý vị! Làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện quý vị được an vui chân thật, không ai lấy được – nhưng nói xấu ác cũng chính quý vị gieo thì khi trổ quả không ai có thể gánh thay cho quý vị, kể cả vợ con, bạn đồng tu, người trợ lý, chỉ mình quý vị thọ nhận các ác pháp và cảm thọ quý vị tạo nên!

Quý vị coi nhân quả tòa án lương tâm quý vị không ra gì?

Hay danh lợi đã làm mờ mắt quý vị???! Quý vị được tung hô, tán tụng khắp mọi nơi, mọi tỉnh thành rồi thấy không ai hơn mình nữa, tự đặt ra những câu phát ngôn đầy vọng ngữ: “Học giáo án này cần 10 năm”, “Các cô đi thân hành niệm sai hết rồi”, “Cần gì phải về Tu viện”, “Quý cô, quý thầy được Tu viện cắt cử ra giúp đỡ” …

Xin quý vị, đừng! Đừng, đừng là ông cư sĩ Duy Ma Cật tiếp theo dìm Đạo Phật mất đi một lần nữa!!

10 năm sau quý vị mới có lòng yêu thương sao??? 

10 năm sau quý vị mới ly sắc dục sao???

10 năm sau quý vị mới xả của cải tài sản sanh y sao???

10 năm để cột trói nhau với danh lợi trong đạo sao???

Gia đình thì chưa dứt, đạo thì níu kéo nhau. Quý vị dẫn nhau đi về đâu??

Ai sống một trăm năm

Không thấy pháp sanh diệt

Không bằng sống một ngày

Thấy được pháp sanh diệt.

Chỉ vì danh lợi mà quý vị nói lời chia rẽ, ly gián người Phật tử với Tu viện, tạo tội ác tày trời. Quý vị cần đề cao cảnh giác các thông tin, các nhân quả trong lớp học đạo đức. Quý vị nên nhớ sách giáo án quý vị đang cầm trên tay để tu học là từ đức Trưởng Lão viết nên và in ấn tại Tu viện Chơn Như phát hành. Quý vị xin thỉnh về mở nhóm, lớp cho có hình thức rồi đi nói xấu Tu viện thì đức tri ân quý vị ở đâu?

Giờ quý vị còn khỏe, còn mạnh miệng, còn nói thao thao, một khi đủ duyên, đủ quả, hết phước rồi quý vị sẽ thấy? Ngay giờ phút này, quý vị thấy gì chưa? Thấy ác pháp cảm thọ tìm đến chùm nhân quả của quý vị chưa? Khi ý dẫn đầu các pháp, ý hận thù, ganh ghét, đố kỵ dẫn đến lời nói ra để hạ bệ, làm người khác thân bại danh liệt, không cho ngóc đầu lên được thì ngay lúc đó từ trường tương ưng cũng đang có người nói quý vị không ra gì, y như cách quý vị nói vậy. Và không chỉ 1 người mà 10 người, 100 người. Không chỉ 1 câu mà 100, 1000 câu nói xấu quý vị giống y như cách quý vị làm với người khác vậy. Vì quý vị không thấy nhân quả diễn biến khôn lường, ác tương ưng với ác. Ác không thể đi chung với thiện được!! 

Sai một đường tơ ngàn năm không thấy đạo. Vì không hiểu đường đi lối về của nhân quả nên quý vị làm vậy cũng dễ hiểu thôi. Như bao người không tu học đạo đức vì lúc đó chỉ còn tâm tham danh lợi ngự trị sai khiến, làm nô lệ tay sai cho tâm tham danh – nó bảo gọi điện thoại nói xấu là qúy vị làm, không thể cản được nghiệp lực này. Đáng thương cho ai không hiểu Nhân quả – không tin Nhân quả – không sợ Nhân quả – không chuyển đổi Nhân quả – chỉ làm theo Nhân quả sai khiến.

Quý vị tìm cùng trời cuối biển khắp cái hành tinh này có 1 ai từ khi sanh ra đến lúc chết mà không có 1 lỗi lầm nào? Ngay chính quý vị đã nhìn lại mình đã ăn 1 bữa, ngủ ít mà tâm tham, sân, si, mạn, nghi còn đầy đủ. Hay quý vị đã hết sạch lỗi rồi sao?? Quý vị đã toàn thiện rồi sao?? Nếu đã thiện rồi sao quý vị còn mở miệng nói xấu, chia rẽ, vọng ngữ, muốn nói gì thì nói. Ngay lúc nói vọng ngữ, quý vị có thấy mình là người đệ tử của đức Phật,  đức Trưởng Lão không?

Quý vị không biết tích phước đức cho sâu dày, để nhập định sâu hơn, chắt chiu từng phút, từng giây tích lũy thiện pháp.  Có đâu nói xấu, chia rẽ, vọng ngôn? Chắc lúc đó quý vị quên các Ngài 1 lúc thôi?? Nói xong rồi lại tiếp tục nói nữa? Quý vị đâu thấy đức Phật,  đức Trưởng Lão luôn luôn bên mình! Nếu tương ưng các Ngài, quý vị chỉ còn thấy lòng yêu thương vô bờ bến, lòng bao dung vị tha, tha thứ, cảm thông mỗi kiếp người. Có đâu quý vị cùng con một cha, anh em một nhà mà mất đoàn kết, thật đáng buồn thay!!

Thương thay cho kiếp làm người

Tiếc thay cho kiếp mượn đạo tạo danh.

Giờ quý vị cứ khéo tạo các lớp học để có danh vọng. Khi quý giảng viên đông đủ học viên rồi, đứng ở trên đỉnh cao danh vọng, quý vị thấy gì? Đứng trên đỉnh cao danh vọng quý vị thấy gì? Để có được sự thân tín, quý mến, quý vị đã đánh đổi những gì để có được?? Bỏ bê gia đình, đi đây đi đó, dành thời gian để rỉ tai nói xấu chuyện nhỏ, chuyện to. Để rồi được những gì? Được nghiệp ác khẩu, nói cho đã miệng rồi trả quả trùng trùng.

Chắc quý vị rất mong muốn ở vị trí như Mật Hạnh! Được nhiều người cung kính, tôn trọng và cúng dường. Như quý vị cũng biết, Mật Hạnh đâu có ham chút nào? Nhưng quý vị hôm nay thì khác! Muốn được người khác cung kính, quý mến, tôn trọng, vị ấy sống phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu các quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch.

Còn quý vị dùng khẩu nghiệp phạm 4 điều ác khẩu mà được sự tín nhiệm, yêu quý thì coi chừng rất mong manh! Chỉ những ai giới luật chưa nghiêm mới tin quý vị sái cổ, còn người sống có đức hạnh, có chánh kiến sao a dua theo quý vị được cho đành? Giờ phước còn, hết phước rồi thì khó đỡ kịp. Quý vị có xây tòa danh vọng cao lẫy lừng thì cũng sụp đổ nhanh chóng vì nhân quả từng sát na không chờ đợi!

Thầy mới nằm xuống chưa đầy 10 năm mà quý vị đã sửa đổi, xuyên tạc, chỉnh sửa giáo pháp cho là mình hiểu rất thâm sâu, dạy người pháp hành cao siêu như: thân hành niệm …

Quý vị không dạy mọi người luôn Định Niệm Hơi Thở???

Quý vị cư sĩ còn chùm nhân quả trong gia đình, danh đời đã đạt, thay vì biết chánh pháp thì sống cho đúng đạo đức làm người, lại không lo sống cho tốt, lại kéo nhau mở các lớp học đó đây để đạt cho được danh vọng trong đạo, rồi lại muốn dạy gì thì dạy, vọng ngôn vọng ngữ, quý vị đừng lầm tưởng cho mình là hay, là giỏi, chỉ mình mới biết dạy mọi người tu tập pháp môn thân hành niệm, ra lệnh từng cử chỉ động tác của thân hành. Quý vị đừng cho rằng không có quý vị là mọi người tu không được, tu sai hết. Quý vị coi chừng!?? Hay chính quý vị đi dạy người mà đã sống với thân hành niệm mỗi mỗi sát na, mỗi động dụng của thân, nhắm mắt, mở mắt, nhịp tim đập, quý vị có điều phục được chưa mà dám dạy?

Hay chỉ đi vài vòng để thể hiện chơi cho mọi người cái ngã, cái danh của mình. Trong khi bao nhiêu người ẩn tu chưa lên tiếng 1 lời. 

Dạy người như thế nào,

Hãy dạy mình như vậy, 

Khéo điều mới điều người,

Khó thay tự điều phục!

Những ai chưa thông suốt mà cần thông suốt pháp thân hành niệm thì hãy đọc sách: “Những chặng đường tu học của người cư sĩ”. Xem băng hình đức Trưởng Lão dạy trực tiếp và đọc sách: “Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào” sẽ có đầy đủ. Quý vị hãy sáng suốt, minh mẫn. Đừng hèn nhát, a dua, nịnh bợ là người Phật tử tà kiến không phân biệt được thiện tri thức và ác tri thức. Và tiếp tay cho con đường danh lợi của người đi trước, kế đến quý vị là người đệ tử theo sau. Vài 3 năm nữa cũng theo lối mòn của họ. Nên nhớ xe trước dính lầy, xe sau phải tránh.

Lời đức Trưởng Lão dạy còn vang vọng mãi:

Người mà làm hại mình, hại người mà làm hại Phật giáo là người hèn nhát, dám lấy Phật giáo làm nghề để sống, hay nói cách khác là lấy tôn giáo lừa đảo người, làm giàu cho bản thân”.

Phật pháp là để cho người ít muốn, không phải để cho người ham muốn nhiều.

Nếu ai lấy Phật giáo làm cuộc sống để kinh doanh, làm giàu thì chúng tôi xin đừng nên làm như vậy.

Đừng mượn Phật giáo làm danh làm lợi, không tốt.

Tại sao đến Chơn Như mà không chấp nhận giới luật Chơn Như? Chơn Như không thỉnh mời ai đến tu. Tự nguyện đến đây thì phải sống trong kỷ luật Chơn Như. Chơn Như đâu phải tu danh, tu lợi, tu ăn, tu ngủ…

Họ phá hạnh độc cư của mình thì không nói. Nhưng đáng trách là họ phá hạnh độc cư của người khác. Một đời tu hành mà chỉ làm đá lót đường, chẳng lợi ích gì cho mình. Hãy về đi, trả lại cho Tu viện một sự yên tịnh và vắng lặng. Nhường lại cho những người có ý chí tu hành …

(Những lời gốc Phật dạy tập 3)

Đúng vậy, hỡi các tu sĩ và các quý thầy, quý cô! Đừng vì danh lợi vì bất cứ lý do gì mà quý vị bỏ gia đình đi tu lại tìm danh trong Đạo để người cư sĩ xỏ mũi làm công cụ kiếm tiền, thu hút, chia phe nhóm, dẫn dắt đi chỗ này đến chỗ kia giảng, đến nhà kia tiếp Phật tử hay ngồi không để họ xướng tụng thu lợi. Đáng thương lắm quý vị ạ!

Lý do gì quý vị xuất gia đi tu? Vậy hãy vì chí nguyện giải thoát thì hãy tìm nơi ẩn tu, ẩn bóng.

Có những bạn vì lợi

Thân cận và chung sống

Những bạn không mưu lợi

Nay khó tìm ở đời,

Người sáng suốt cứu mình

Không phải cứu mọi người,

Trong lúc còn đang tu

Hãy sống riêng một mình

Như tê ngưu một sừng!

Ẩn bóng để lập đức, lập hạnh và tu hành được trọn vẹn hơn. Hãy lấy gương hạnh của đức Trưởng Lão về bên mẹ mà tu hành chứng đạo. Quý  thầy quý cô hãy về  bên cha mẹ mà tu tập báo hiếu kiếp đời cuối cùng còn tốt hơn. Không khéo tu lại trôi lăn khổ lắm.

Một lần nữa, Mật Hạnh kêu gọi quý vị đừng là công cụ cho người Phật tử dẫn dắt, nay đi đây, mai đi kia thuyết giảng, tạo trụ xứ, đường đạo mờ mịt không làm chủ, không lối về!

Quý vị cư sĩ có tịnh tài, có khả năng có thể nên xây dựng mỗi tỉnh thành, thành phố, huyện thôn xóm “Phòng Đọc Sách Đạo Đức Làm Người”. Nhờ đó, mọi người có duyên lành tiếp cận với nền Đạo đức Nhân bản – Nhân quả mang nhiều ý nghĩa và giá trị cao quý. Nhờ đó mọi người học và sống đúng 5 đức hạnh thì việc xây am thất để thọ Bát Quan Trai không khó khăn.

Khi tu chưa chứng thì thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Nhưng khi đã tu chứng thì không hèn nhát, không sợ hãi, dám nói thẳng, nói thật như đức Phật ngày xưa. Đúng là nói đúng, sai là nói sai, không tự vị, không xu nịnh ai cả, cũng chỉ vì một mục đích duy nhất là bảo tồn chánh pháp của Phật. 

Mật Hạnh không nhút nhát như quý vị tưởng. Mật Hạnh dám nói thẳng như đức Phật, đức Trưởng Lão, lời mạnh thẳng là giúp cho người ta tỉnh ngộ, về với sự chân chính.

Ai dùng các hạnh lành

Làm xóa mờ nghiệp ác

Chói sáng rực đời này

Như trăng thoát mây che

Những ai sống đúng 5 giới, không vi phạm lỗi nhỏ nhặt nào, có lòng yêu thương rộng lớn, có đức ly tham buông xả sạch sanh y, có đức ly tham sắc dục mới đủ khả năng làm người giảng viên, là gương sáng cho mọi người soi, mới đủ sức giải đáp mọi khó khăn, giúp cho học viên hiểu đúng và thực hành. Như ông Thình nói mỗi sáng: “Mình là người Việt Nam”, đọc tiếng việt, được đức Trưởng Lão chỉ dạy đầy đủ. Quý vị nên thu mình về mở lớp học tại nhà cho vợ con, cháu, dâu, rể, cô dì, chú bác, hàng xóm cùng học còn lợi ích hơn. Tránh hội họp, tránh tranh luận, đừng tạo danh lợi cho nhau mà mất thời gian vô ích.

Thà ít người mà cùng chung một chí hướng, 1 con đường, 1 mục đích đoàn kết, đại đoàn kết cùng chung tay bảo vệ chánh pháp mới ý nghĩa, mới thành công, đại thành công.

Còn đông người mà nhiều mục đích khác nhau, danh lợi cá nhân là anh hùng rơm, thông thái dỏm chẳng lợi ích ý nghĩa gì cho ai.

Đến đây, Mật Hạnh có lời chào và chúc quý giảng viên, học viên luôn mạnh khỏe, xả sạch tâm danh lợi, ứng dụng Đức Hiếu Sinh đa hướng toàn thời gian. Nhờ đó tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự sẽ hiện hữu.

Kính ghi

Tỳ kheo Thích Mật Hạnh